Open Close

ISLE PACT er klar med handlingsplaner

Samsø Kommune indgik i 2010 i ”The Pact of Islands” sammen med 11 partnere fra andre europæiske øer. Samsøs borgmester forpligtede med sin underskrift kommunen til at sikre, at vi i 2020 har reduceret CO2 udledningerne med mindst 20%. 62 ø-myndigheder i 10 EU lande har indtil nu underskrevet Pagten. En stor succes er indenfor rækkevidde.

Øerne er nu så langt, at der mange steder foreligger handleplaner, der fortæller om, hvordan den enkelte deltager vil nå frem til målene. Vedvarende energianlæg skal etableres og der skal laves energibesparelser.

Samsø har et stærkt udgangspunkt for yderligere tiltag hen mod det fossilfri samfund. Masterplanen for den fossilfri ø i 2030 er klar og handlingsplanerne tager form. Det vil du komme til at høre meget mere om i det nye år.

Det EU financierede Isle Pact projekt vil inden afslutningen i sommeren 2012 have etableret en række værktøjer, der vil kunne anvendes til at udvikle handlingsplaner for tidssvarende energiløsninger på europæiske øer. Samsø går foran med det gode eksempel.

Læs mere på: www.islepact.eu

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required