Open Close

Vidste du det om EU?

Flattr this!

3 comments

 1. Jimmy Flindt siger:

  We can only hope the Danish Precidency of the Council of the European Union 2012 will take the opportunity of paying the attention to the latest initiatives within the area renewable solar energy at Samsø, see latest news article from 15.01.2012 on DR nyhederne http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/01/15/070811.htm

 2. Jimmy Flindt siger:

  The European Environment Agency (EEA) is an agency of the European Union. Its task is to provide sound, independent information on the environment. The EEA is a major information source for those involved in developing, adopting, implementing and evaluating environmental policy, and also the general public. Currently, the EEA has 32 member countries.
  More details can be found on their website http://www.eea.europa.eu/ .

 3. Jimmy Flindt siger:

  Med det nye regeringsgrundlag ”Et Danmark, der står sammen” , http://stm.dk/publikationer/Et_Danmark_der_staar_sammen_11/index.htm , som ikke alene er det mest omfattende, men også det grønneste regeringsgrundlag nogensinde, kan man måske håbe på, at de nye ministre vælger at se potentialet i at indføre en veldefineret miljøpolitik for deres ministerium, f.eks. ved at ministeren overvejer at lade sit ministerium og opfordrer de underliggende styrelser, institutioner mv til at lade EMAS registrere hos Miljøstyrelsen, jf desuden en mere detaljeret beskrivelse af EMAS på DS hjemmeside under referencen:

  http://www.dscert.dk/da-DK/Ydelser/EMASVerifikation/Sider/EMASVerifikation.aspx

  Den nye regering kunne hermed gå foran som et godt eksempel ved at skabe nye meningsfyldte jobs indenfor staten ved oprettelse af en helt ny stillingskategori som EMAS koordinator.

  Et naturligt sted at lægge EMAS koordinator rollen i et ministerium, en offentlig institution eller styrelse vil efter min opfattelse være i ministeriets, institutionens eller styrelsens egen interne revision.

  I det omfang en nyansat EMAS koordinator vil kunne hente sin egen løn hjem i kraft af dokumenterede besparelser på ministeriets, styrelsens eller organisationens driftsbudget til gavn for miljøet kan der efter min bedste opfattelse kun være tale om en ”win win” situation.

  Miljøstyrelsen har i et svar den 22. november 2011 oplyst, at daværende miljøminister Troels Lund Poulsen i 2009 sendte et brev til sine ministerkollegaer, hvor han opfordrede dem til at overveje en EMAS certificering.

  Ministeren redegjorde for at EMAS giver god mening, idet det gavner både miljøet og driftsbudgettet set i lyset af Miljøstyrelsens erfaringer. Samtidig orienterede ministeren om Miljøstyrelsens egne resultater med EMAS (besparelser på 43% på elforbruget/Åv, 24% på vandforbruget/Åv og 48 % på papirforbruget/Åv).

  Dette har dog ikke indtil videre givet anledning til flere EMAS registreringer i staten.

  Der findes adskillige udbydere af kurser indenfor EMAS i Danmark som f.eks.

  Teknologisk Institut http://www.teknologisk.dk/uddannelser/
  Force Technology http://www.forcetechnology.com/da/header/search/?cmd=SearchBasic&query=EMAS
  DS Dansk Standard http://www.ds.dk/da

  Med det nye regeringsgrundlag og de nye ministre kan man så kun håbe på, at de nye ministre vil tage initiativ til at indføre en veldefineret miljøpolitik for deres ministerium, styrelser, instutioner mv , ikke alene for at styrke ministeriets renomé udadtil hos den danske befolkning, som en ansvarlig minister, der tager miljøproblemerne alvorligt, men også fordi der er store besparelser at hente på ministeriets driftsbudget ved at handle miljørigtigt i fremtiden.

  Jeg kan kun forestille mig, at en veldefineret miljøpolitik i danske ministerier og de underliggende styrelser, institutioner mv på sigt også vil påvirke ministeriets, styrelsens eller institutionens valg ved indkøb af nye ministerbiler, tjenstebiler, servicebiler mv, således, at der ved fremtidige indkøb lægges stor vægt på indkøb af nye miljøvenlige el-, brint- eller de såkaldte hybridbiler som ministerbiler, tjenestebiler, servicebiler mv.

  Det Europæiske Miljøagentur (eea) i København har for at imødekomme nogle af intentionerne bag agenturets EMAS registrering prøvet at minimere CO2 udledningen ved at gøre det mere attraktivt at anvende nye moderne tekniske hjælpemidler, så som tele- og videokonferencer mv til afholdelse af møder for hermed at begrænse behovet for flyvning til møder, som ligeså godt kan afholdes med brug af video- og telekonferencer, jf nærmere oplysninger under den direkte reference (link): http://www.eea.europa.eu/about-us/emas/reducing-emissions-from-business-travel/view .

Leave a comment

All fields marked (*) are required