Open Close

Sund udvikling i regionerne i Danmark

Bent Hansen og Søren Hermansen

Region Midtjylland har en vision om, at vedvarende energi senest i 2025 udgør mindst 50 procent af regionens energiforsyning.
Region Midtjylland har derfor med baggrund i denne nye energiperspektivplan taget initiativ til en energikonference, som blev afholdt i går i Kulturhuset i Skanderborg.
Virkeliggørelsen af visionen skal gøre regionen til en mere bæredygtig region, et bedre sted for regionens borgere at leve og fastholde regionen som et foregangsområde inden for grøn energi.
Region Midtjylland støtter regeringens mål om, at halvdelen af Danmarks traditionelle el-forbrug skal komme fra vindmøller senest i 2020. Samt at Danmarks el- og varmeforbrug skal dækkes fuldt ud med vedvarende energi allerede i 2035 – og endelig, at hele Danmarks energiforsyning skal dækkes af vedvarende energi i 2050.
Perspektivplan
Region Midtjylland har udarbejdet en perspektivplan, der giver et bud på, hvordan vi kan nå målet om 50 procent vedvarende energi i Region Midtjylland allerede i 2025.
En plan der tager udgangspunkt i regionens egne energiressourcer og udgangspunkt i stort set eksisterende og markedsmodne teknologier.
Perspektivplanen viser, hvordan vi ved udnyttelse af vind, sol, biomasse, biogas og andre grønne ressourcer kan opfylde visionen på en fremadrettet måde.
Målet er at sætte fokus på, hvilke muligheder vi har som region, kommuner, energiproducenter, energiselskaber, vidensinstitutioner med flere for at styrke udviklingen i anvendelsen af vedvarende energi.
Godt møde og go stemning !

Flattr this!

3 comments

 1. Jimmy Flindt siger:

  Miljøbevidste samsinge og århusinaere har nu mulighed for at investere i miljøvenlig vindenergi i en planlagt vindmøllepart i Århusbugten:

  Meld dig ind i Vindmøllelaug Århus Bugt og investér i vindmøller

  Bliv del af visionen om en havvindmøllepark i Århus Bugt, støt miljøet og reserver retten til at købe andele. Som medlem støtter du det videre arbejde med at opføre en vindmøllepark i Århus Bugt. Du får samtidig fortrinsret til at købe andele, når de bliver tilgængelige, men du forpligter dig ikke til at købe andele. Hver andel dækker en årlig elproduktion på 1.000 kWh (kilowatttimer), hvilket svarer til en CO2-reduktion på ca. 500 kg om året. Hvis udgangspunktet for en forrentning af investeringen er på omkring 10% svarer det til en tilbagebetalingstid på 10-12 år. Det koster 500 kr. at blive medlem og reservere de påkrævede tre andele. (200 kr. er for medlemskabet og de 3 x 100 kr. for tre andele.) Du kan reservere yderligere andele for 100 kr. pr. stk. Vores mål er, at køb af andel i VÅB skal være en lige så god investering som en pensionsopsparing.
  Man skal mindst købe 3 andele til en samlet pris på 19.800 kr. Der regnes med en pris pr. andel på 6.600 kr. og et skattemæssigt bundfradrag på 7.000 kr. pr. person, en elpris på 85 øre/kWh samt udgifter til drift og vedligehold på 11 øre/kWh. Det første indskud på 100 kr./andel er kun for at reservere de andele du ønsker. Betalingen vil falde i et par omgange efterhånden som der bliver brug for pengene i projektet. Det store indskud vil først falde på det tidspunkt hvor der skal betales for vindmøller, fundamenter mv. Hvis du ender med at købe færre andele end du har reserveret, vil du ikke miste noget af indskuddet. Alt hvad du betaler bliver modregnet i det endelige køb.

  Hvis du mangler penge til den resterende betaling, men gerne vil være vindmølleejer alligevel, kan du låne pengene på fornuftige vilkår. VÅB kan formidle kontakt til et par pengeinstitutter, som gerne vil yde lån med sikkerhed i andelene. Det betyder at indtægterne de første 12-16 år vil gå til lånet og derefter har du fuld glæde af dine andele.

  Hjemmeside: http://www.vaab.dk

  Læs mere om projektet: http://vaab.dk/images/stories/folder_vaab_web_2010-09.pdf

 2. Kommunerne i Region Midtjylland har i et par år arbejdet med konkrete energiregnskaber – i øvrigt med hjælp fra akademiet .
  Det fokuserede arbejde giver nu bonus i form af et stort antal realistiske handlingsplaner – der er med andre ord en god sansynlighed for at kommuner i regionen får realiseret konkrete projekter.
  De fælles seminarer med deltagelse fra mange kommuner har desuden skabt et godt tværgående netværk – endnu en vigtig ingrediens – viden om hvad der virker deles frit.
  Jeg er glad for at Samsø Kommune deltager i regionens energi satsning – og de fælles mål og høje ambitioner skal nok bære frugt.

  Søren Stensgaard, Samsø Kommune

 3. Jimmy Flindt siger:

  Jeg benytter jeg lige lejligheden til at orientere om, at alle 3 Ecoprofile hjemmesider nu er åbne igen efter det mistænkte hackerangreb i Sverige i slutningen af oktober 2011 :

  Ecoprofile Danmark : http://www.ecoprofile.dk/
  Ecoprofile Sverige : http://www.ecoprofile.se/
  Ecoprofile International : http://www.ecoprofile.com/

  Med en personlig profil på Ecoprofile Danmark får man mulighed for at skrive sine egne indlæg og kommentere på andres, og man øger sin synlighed overfor andre grønne profiler.

  Man kan også oprette en profil for sin virksomhed eller organisation med links, nyhedsfeeds, begivenheder mv.

  Det kan måske også være interessant for andre miljøbevidste borgere, virksomher, foreninger mv på Samsø.

  Måske Samsø Energiakademi skulle overveje at oprette en såkaldt gruppeprofil under ORGANISATIONER på Ecoprofile Danmark http://www.ecoprofile.dk/ af markedsføringsmæssige grunde, fordi jeg mener, at det trods alt er en meget billig (nærmest gratis) måde for foreningen at opnå markedsføring på, og jeg kan se at andre organisationer og foreninger har valgt at benytte muligheden, se f.eks. http://www.ecoprofile.dk/groups.php .

  Det er trods alt en billig måde at markedsføre Energiakademiet på og man kan komme ud til en større gruppe af miljøinteresserede med sine budskaber, da jeg går ud fra at akademiet ønsker at nå ud til så mange som muligt både nationalt og internationalt, for hermed måske at henlede opmærksomheden på akademiets nye og levende hjemmeside.

  For en rutineret pc bruger tager det måske maks. 10 minutter at oprette en gruppeprofil på Ecoprofile Danmark og Ecoprofile International.

Leave a comment

All fields marked (*) are required