Open Close

Artikel i Samsø Posten: VEØ 2.0

Onsdag 19. januar 2011 kl: 16:54
Af John Reshaur Enevoldsen

VE-Ø 2.0Tor Nørretranders med en gave til energiakademiet, en økosfære i balance. Interessen for energi-ø projektet er fortsat stor Ca. 80 personer mødte op for at høre mere til de nye planer for energi-øen, VEØ 2.0.

Daglig leder Søren Steensgaard bød velkommen og præsenterede nogle af de mange indsendte ideer efter energiakademiet efterlyste input i Samsø Posten. Nogle af de bedste bud blev præmieret: Ruth og Henrik Lange, Thorkil Green Nielsen og Torben Rasmussen. Energiakademiets medarbejdere var meget begejstrede for de mange forslag, som i iderigdom klart overgik deres egne og rådgiver Planenergis egne forslag. De modtager forslag hele foråret og alt bliver vendt og drejet inden den endelig plan bliver vedtaget.

Den offentlige opbakning er på plads
Søren Hermansen fik ordet efter energiakademiets nye forretningsfører Jesper O. Kristensen blev præsenteret. Kristensen ser det som en vigtig opgave at omdanne øens og akademiets viden til produkter som kan trække flere opgaver og ophold til øen. Søren Hermansen redegjorde for den vigtigste forudsætning for VEØ 2.0, at der er den fornødne offentlige opbakning til et trin 2 i projektet, et trin 2 som på mange måder vil være et paradigmeskifte hvor Samsø kridter skoene og tager nogle spændende skridt mod det Tor Nørretranders senere på aften kaldte civilisation 2.0.

Søren Hermansen høstede klapsalver for meldingen at Samsø energi-ø har opnået statslig tilslutning til 2.0 processen. Der ligger et aktstykke i finansministeriet og både regeringens klimaminister og oppositionen er taget i ed. I regionen har Bent Hansen hele tiden sagt at hvis staten går med følger regionen op, og Samsø er det eneste projekt nævnt med navns nævnelse i regionens handlingsplan.

Et oplæg om VEØ er også forelagt kommunalbestyrelsen, hvor der er klar opbakning til de nye ideer og det forestående arbejde. Dette er lykkedes fordi vi alle sammen har gjort det godt sagde Søren Hermansen. Nu skal vi starte forfra med nye møder i forsamlingshusene, nedsættelse af arbejdsgrupper og meget andet.

Under den afsluttende diskussion blev energiakademiet opfordret til at informere lokalbefolkningen mere om hvad der foregår og et nyt caféseminar eller lignende blev også efterlyst. Begge forslag ville der blive arbejdet med, fx en mulighed for at tilmelde sig et nyhedsbrev. Et udviklingsseminar vil der også blive indkaldt til i løbet af foråret for at drøfte 2.0 nærmere.

Civilisation 2.0
Vidensskabsjournalist og debattør Tor Nørretranders mødte op med en gave til energiakademiet, en økosfære, en glaskugle med 10 små rejer som kunne leve i årevis i glaskuglen, et lukket økosystem han sammenlignede med klodens økosystem. Mennseker skal lære at koble sig på naturens processer og glemme depottankegangen, at grave op af jorden.

Alt er kredsløb, 98% af kroppens atomer bliver udskiftet i løbet af et år. Nørretranders mente vi var heldige at leve i denne brydningstid, hvor alt skal genopfindes for at komme til en højteknologisk stenalder i pagt med naturen. Det kan betale sig at gøre godt og vi skal leve løs, ikke skamme os over vort fornybart forbrug. Det er ved at opsøge store udfordringer at vi lever livet bedst. Han går ind for tro som Søren Kierkegaards objektive uvished og subjektive vished, ellers var der ikke noget grænseoverskridende i det at tro.

Samtidig anbefaler han tillid. Tillid til hinanden er en lise for sjælen – det giver en god fornemmelse. Det positive gør verden større, det negative verden mindre. Vi må søge sammen for at opnå det uopnåelige. Nørretranders kunne ikke sige med Ulrik Højer om udkantsdanmark – sælg lortet. På kort sigt er storbyen centrum, men i civilisation 2.0 skal flere bo der hvor græsset stadig gror. Samsø er ikke udkantsdanmark, men Danmark med kant, stedet hvor man går til kanten af det mulige, det er jer der er centrum.

Atfærd eller teknologi
Meget af interessen for VEØ Samsø drejer sig ikke om teknologien, men om kommunikation, om motivation til forandring, om processerne, social økonomi, frivilligt arbejde og meget andet, de bløde værdier. Nørretranders ville ikke fremhæve arbejdet med adfærd frem for arbejdet for nye teknologier. Han påpegede at mange teknologier låser os fast i bestemte adfærdsmønstre, hvilket betyder at der kan være brug for nye teknologier. Omvendt kan nyt adfærd gøre nye teknologier aktuelle.

© Copyright 2011 Samsø Posten. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required