Open Close

Vigtige overvejelser på fremtidens fælleder

Vi arbejder med fællesskaber, og hvordan de spiller ind, når der skal planlægges og udrulles nye planer, der angår fællesskabet.

Samsø har mange års erfaringer med fællesskaber. Energiakademiet inviterer og involverer fællesskaber i engagement og ejerskab.

Forlaget Energiakademiet har sat sig for at bruge det næste år på at fokusere på, hvordan moderne fællesskaber virker.

Vil vi fællesskabet?

Læsegrupper på Fyn, Sjælland og Samsø har sat fællesskabet på agendaen .

Udgangspunktet er bogen “Fælledskabet; fælled + fællesskab” af Tor Nørretranders og Søren Hermansen -en debatbog om fællesskabet i praksis, om samarbejdets teori og om fælleden som den samlende faktor.

Debatten har været livlig i læsegrupperne, nye spørgsmål er opstået og et nyt debat forslag kan være undervejs.

Som deltager i Samsø læsegruppen har  jeg i løbet af vinteren og foråret virkelig fået fokus på de mange små og stor fællesskaber, der eksisterer, og hvordan vi hver især interagerer med hinanden i fællesskaber.

Læsegruppen er også et fællesskab – et nyt fællesskab med alt, hvad det indebærer. Andre af de fællesskaber, jeg er blevet en del af, er gamle fællesskaber, hvor jeg kom ind som ny. Dynamikken i de to fællesskaber er meget forskellig, men alligevel er der mange fællestræk.

Mit fokus på fællesskaber har gjort mig mere opmærksom på, hvor mange fælleder og fællesskaber jeg egentlig er en del af – hvad med dig?

Flattr this!

1 comment

  1. Jimmy Flindt siger:

    Et af de største fællesskaber i verden FN har vedtaget at udnævne året 2012 som det internationale år for bæredygtig energi til alle, jf Generalsekretær Ban Ki-moon’s åbningstale den 16. januar 2012 fra World Future Energy mødet 2012 i Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater under referencen: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=40951&Cr=energy&Cr1

    Desværre synes FN’s opfordring ikke at blive fulgt i alle medlemslandene, heller ikke i Danmark, jf f.eks. mit indlæg den 05-02-2012 på den forholdsvis nye miljødebat hjemmeside Ecoprofile Danmark under referencen http://www.ecoprofile.dk/thread-2512-Statslige-institutioner-bor-ga-foran-i-gron-jobskabelse.html#19929

    Problemet synes at være, at der kan være forskelligeartede interesser i forskellige fællesskaber, hvor især kortsigtede økonomiske interesser i en åben global markedsøkonomi, ofte kommer til at blokere for tiltag og initiativer, som virkelig ville kunne fremskynde en bæredygig udvikling med vedvarende energi til alle på kloden.

    Denne problemstilling gør sig gældende på alle niveauer selv i et lille land som Danmark, hvor det teknisk ville være muligt at foretage en total omlægning af energiforsyningen til 100% VE indenfor en ganske kort tidsperiode, men hvor andre hensyn og interesser, især kortsigtede økonomiske interesser, vil medføre at tidshorisonten for en total omlægning af energiforsyningen til 100% VE vil blive betydeligt længere end nødvendigt.

Leave a comment

All fields marked (*) are required