Open Close

Samsø 2.0

Samsø Energiakademi er i gang med at formulere en Samsø Version 2.0, som en fælles udviklingsstrategi for Samsø og akademiet. Efter succesfuldt at have demonstreret, hvordan øen på 10 år blev selvforsynende med vedvarende energi fokuserer strategien på formidling & træning samt udvikling af forskellige nye projekter.
Planerne er ved at tage form og Samsø Energiakademi vil løbende informere om og inddrage øens borgere samt besøgende i udviklingen af projekterne.

Kommunikation 2.0 og nyhedsbrev
For at kommunikation og formidling kommer til at matche udviklingen af de kommende aktiviteter under Samsø Version 2.0 har akademiet inviteret journalister og webdesignere til at give et bud på, hvordan blandt andet hjemmesiden kan tage sig ud. Akademiet ønsker, at siden bliver videreudviklet så den i højere grad afspejler igangværende aktiviteter, samtidigt med at det via blogs og andre sociale medier bliver muligt at komme med kommentarer og starte diskussioner .

Som noget nyt vil Akademiet i foråret lancere et elektronisk nyhedsbrev, der vil blive udsendt kvartalsvist på såvel dansk som engelsk.

Flattr this!

2 comments

  1. Inge-Dorthe E. Larsen siger:

    Godt, at I tager fat på projektet på en måde, så vi alle har mulighed for at give vores besyv med, hvor det interesserer os. Jeg glæder mig til at se, hvad det kan give af nye idéer og nye veje at gå.

  2. Stensgaard siger:

    Tak – jeres besyv er afgørende ingredienser til et godt udviklingsprojekt på Samsø

Leave a comment

All fields marked (*) are required