Open Close

Bæredygtighed – væredygtighed – læredygtighed

Bæredygtighed – Væredygtighed og Læredygtighed

Hvad skal alle de ord dog til i aldersgruppen 1 – 4 år.

Samtlige institutioner på Samsø deltog i Energiakademiets korte kursus dage.
Samsø Energi Camp & Energi Safari undervisnings tema er i dette forår/sommer “Hvad er bæredygtighed “
Hvordan kan vi Alle tyde og kategorisere så bredt et emne og blive praktisk og handlingsorienteret på sund fornuft.
Hvad ved vi egentlig om det ? Hvad ved vi ikke ?

50 deltog fra Øen.
Oplægsholdere fra to daginstitutioner fra Fyn.
By institutionen Ønskeøen
Land institutionen Gustavsminde
Institutionerne har sammen med University College Lillebælt arbejdet med små børn og deres forældre i fokus på de tre dygtigheder.
University College Lillebælt – Pædagog uddannelsen har samarbejdet med de to institutioner, om hvordan den sociale – økonomiske – økologiske dimension er på det praktiske plan.

Energiakademiets filmsal var pakket, der var stor bevågenhed og spændt opmærksomhed fra alle – Direktør Søren Hermansen bød velkommen. Han var glad for at se, at dem der tog vare på den næste generation var på pladserne i aften og klar til at medvirke til inspiration og handling. Malene Lundén projektleder af Energi Camp – Energi Safari satte rammen for, hvordan samarbejdet var startet, samt hvad netværk har af betydning, når vi skal dele viden på et felt der hele tiden bevæger sig ” Learning while doing” Malene Lundén bød deltagerne ind til at vende sig om mod naboen og give deres bud med – Hvad er bæredygtighed for dig ? Hvorfor er du her i aften og hvad vil du gerne have med hjem ?

Nogle af de gode/besværlige værdier begge institutioner havde i spil :
Passioneret voksne – Nul mobil telefoni når børnene skal hentes og bringes.Indsamling af egne æg – Slagtning af egne dyr, hvor børnene medvirker.
Børnene må bevæge sig frit og gerne løbe – leg, stuerne og gang arealer er til løb.Ingen skæld ud, da institutionerne VIL fremme den frie motorik.
Leg med sanserne – Vandtrappe der gør at børnene bliver våde – Køkkenhave som værksted, hvor der trænes i færdigheder med planter.
Indsamling af skrald engang ugentligt- Bær plukning og marmelade lavning, børnene har mange steder hvor de voksne ikke lige kan se og finde dem.
Besøg på kirkegården hvor Gustav ligger begravet, så børnene får et forhold til institutionen Gården Gustavsminde.

Der blev lagt op til RIO PLUS 20 – Hvordan vi alle har en vigtig forpligtigelse at spille i de store globale sammenhæng.
FN har mangfoldighed og økonomi – økologi – Social på den civile dagsordnen og fejring af bærdygtig uddannelse.

God aften med et stykke brød og en smuk solnedgang.

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required