Open Close

Rob Leteff fra Wyoming Universitet på Samsø

Jeg tror man kan lære meget af Samsø og jeg er her på øen for at forsøge at forstå, hvordan overgangen til vedvarende energi er lykkedes. Samtidigt ønsker jeg at undersøge hvilke sociale mekanismer i lokalsamfundet, der ligger bag succesen.

Det er mit håb at forskningsresultaterne kan være med til at hjælpe andre lokalsamfund, der ønsker at gennemføre lignende projekter. Og måske kan mine observationer være med til at pege på fokus områder der bør være centrale i kommende projekter på Samsø.

Rob Leteff
Graduate Student
International Studies Program/
Environment and Natural Resources
University of Wyoming

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required