Open Close

Den europæiske skolekonkurrence U4Energy

Åbent for bidrag, og deadline er flyttet til d. 31. maj

(læs evt. mere her: http://www.u4energy.eu/web/guest/upcoming-competition )

Det betyder, at lærerne fra skoler i hele landet stadig kan nå at indsende deres bidrag til en eller flere af de tre kategorier:

A: Bedste energieffektivitetstiltag
B: Bedste undervisningsinitiativ om effektivt energiforbrug
C: Bedste skolekampagne om energieffektivitet

Hvis I gennem jeres virke har haft kontakt til lærere, som bare har lavet nogle rigtig gode undervisningsforløb, så giv dem lige et praj om denne konkurrence, så de danske skoler forhåbentlig også kan blive set derude.

Nominerede til “den særlige kategori”?
I konkurrencen findes også en såkaldt “særlig kategori”. Her kan vi som national koordinator indstille skoleprojekter, der er særlig gode OG som er vindere af nationale OFFENTLIGT STØTTEDE konkurrencer eller lignende fra 2010-2012.

Hvis I har berøring med nogle projekter, der opfylder disse kriterier, så giv gerne mig et praj direkte – evt. med et link eller øvrig information om projektet. Så vil vi kigge på, om kriterierne kan opfyldes (vi savner kendskab til lignende nationale konkurrencer/initiativer i perioden).

På EMU.dk’s tema om bæredygtighed har vi desuden en mindre omtale af konkurrencen på dansk:
http://ubu.emu.dk/tvaers/projekter/u4energy.html

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required