Open Close

Super skovle i cradle to cradle materialer

Nyt produkt som ikke behøver at skulle brændes på landets overfyldte affalds centraler og blive til varme.

Super strandskovlen er udviklet til mindre børn og voksne som elsker at bygge sandslotte.Fidusen med disse nye grønne skovler er at de fra start til slut er tænkt og udviklet i overensstemmelse med” VUGGE TIL VUGGE PRINCIPPET.”

Produktionen af skovlen er lavet for at vise verden at det er muligt at lave et produkt der ikke skader miljøet med materialer der allerede er i omløb og som ikke bliver til affald når det ikke bruges mere. Samsø Energiakademi har samarbejdet  i 3,5 år med EU INTERREG IVC projektet Nordsø regionen. 22 partnere har udviklet og undersøgt følgende tre resurse områder.

Vand og energi og materialer kan det bruges og iværksættes således at det kan gavne miljøet både inden og efter endt cyklus. Cradle to cradle har udviklet 25 nye strand koncepter som ville kunne sættes i produktion, som her er denne nye grønne skovl et af de 25 strand produkter som ser dagens lys.

Samsø Energiakademi vil med køb af 10 skovle gøre det mulligt at kunne sætte skovlen i produktion.Målsætningen er at få nye investorer til at købe de første 1000 skovle.Kan denne herlige skovl sættes i en større produktion.

Tjek mere ud  hvad er det her Cradle to Cradle

Den grønne skovl er udarbejdet af bioplastik

Majs, sukkerrør, sukkerroer og halm kan bruges til at fremstille de plasttyper, som vi i dag benytter til plastposer, vandflasker, emballager, legetøj og mobiltelefoner.

Vi kan spare klimaet for store CO2 udledninger, hvis biomassen bruges til at fremstille basisplast. Basisplast er polyethylen (PE) og polypropylen (PP), som bruges til at fremstille fx vandflasker, legetøj og fødevareemballage. Basisplast udgør ca. halvdelen af verdens forbrug af plast.

Derfor kan biomassen bruges til at fremstille plast, der har de samme egenskaber som dem, vi allerede kender.

Biomassen skal bruges effektivt
Biomasse skal bruges til de formål, der giver størst miljø- og samfundsmæssig værdi. Bruges biomassen til fremstilling af polyethylen, så udnytter man værdien af biomassen tre gange bedre, end hvis man bruger biomassen til biobrændstof. Til transport og opvarmning kan vi i stedet udnytte andre klimavenlige energiformer som brændelsesceller og elektricitet fra vedvarende energi.

Plast eller fødevarer
På længere sigt vil affald, overskudsmateriale fra landbrugsproduktion og specialafgrøder som fx elefantgræs kunne bruges som råvarer for plastfremstilling.

Ifølge Fødevareministeriet kan landbruget 3-5 doble produktionen af biomasse uden at det går væsentligt udover produktionen af fødevarer. Og hvis man øger fødevareproduktionen vil der også blive restprodukter, som kan bruges til bioplast.

Bioplastens egenskaber

Der findes grundlæggende tre typer af bioplast: stivelsespolymerer, polymerer fremstillet ved kemisk syntese (f.eks. PLA, polylactic acid) og polymerer fremstillet ved biologiske processer (fx PHA, polyhydroxyalkanoat). De har alle tilfælles, at de produceres ud fra fornybare råvarer, såsom majs. I nogle tilfælde blandes disse biobaserede polymerer for at opnå bestemte egenskaber – og i visse applikationer blandes de med polymerer af fossil oprindelse (konventionel plast).

Tjek ud hvad der findes om bioplast

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required