Open Close

Info og VVM- høring om 20 havvindmøller ved Mejl Flak i Århus Bugt.

Vurderingen af virkningen på miljøet er nu færdige.

Rapporterne har været sendt til høring hos de relevante myndigheder.

Nu følger en fase med offentlig høring.

Denne fase varer 2 måneder, fra d. 30 juli 2012 til 21. september 2012.

Der vil blive afholdt offentlige møder om projektet følgende steder og tider:

13. august: Århus Hovedbibliotek, Møllegade 1, 8000 Aarhus C, kl. 19.30

16. august: Østjysk Energis mødelokale, Knudsminde 10, 8300 Odder, kl. 19.00

20. august: Kalø Økologiske Landbrugsskole, Skovriddervej 1, 8410 Rønde, kl. 19.00

22. august: Flinchs Hotel, Langgade 23, Tranebjerg, 8305 Samsø, kl. 19.00

23. august: Gymnastiksalen på skolen, Tunø Hovedgade 10, kl. 19.00.

Møderne arrangeres af HÅB (Havvind Århus Bugt), som VÅB er medejer af.

Rapporterne kan hentes nedenfor eller hos Energistyrelsen, i PDF-format.

Flattr this!

1 comment

  1. Jimmy Flindt siger:

    Måske det for miljøbevidste samsinge kunne være interessant at blive medlem af det planlagte nye vindmøllelaug i Århusbugten, jf nærmere oplysninger om medlemsskab på laugets nye hjemmeside http://vaab.dk/ .

    Energinet.dk’s hjemmeside indeholder desuden et kort hvor man kan se hvor der er vindmølleprojekter planlagt overalt i Danmark, jf referencen
    http://www.energinet.dk/UserControls/projektkort.aspx

Leave a comment

All fields marked (*) are required