Open Close

En plus En bliver til Fire

Samsø Energiakademi 2.0

Undervisning i “kommende” folkeoplysning.

Regionale og lokale kvinder med kompetencer på tværs af faglighed, såsom journalister, sociale entreprenør, kunstnere, antropologer, historikere, selvstændige, offentlige, praktikere og andet godt folk har ydet et formidabelt bidrag.

Samsø Energiakademi har et forsøgsprojekt kørende, som bindes sammen med opsætning af en afsluttende konference. Forsøget er sammensat af 4 uafhængige læsegrupper, der har til hensigt at forske i fællesskabets betydning for den enkelte og for samfundet. Læsegrupperne mødes i en Grand finale og skal udvikle det næste bud på, hvad fremtidens fællesskaber skal kunne som bidrag og kritisk masse til, hvordan det bæredygtige samfund ville kunne balancere. Energiakademiet strategi i en 2.0 er at skabe nye bud på folkeoplysning og vidensdeling.

Hvad er muligt på tværs af folkevilje og videnskab.

Samsø Energiakademis strategi 2.0 er en af de tre målsætninger, at bidrage til fornyet udvikling af uddannelse og folke oplysning. By og Land problematikken er vigtig for fremtidens folkeoplysnings debatter.

Samsø Energiakademi  bor og virker i vandkants Danmark, dette gør at vi som Ø boer er NØDT til at være opmærksomme på, hvordan vi kan holder tæt kontakt til storbykulturen. Store dele af vandkants Danmark leverer energi og fødevare til storbyen. Samsø Energiakademi ønsker at kunne forblive handlekraftige og medejer af mulighederne for forsat udvikling og vækst. Samsø Energiakademi ønsker ikke at blive marginaliseret ved bl.a., at det er banker og kreditforeninger der eks. bestemmer vores økonomiske valg muligheder. Hvad gør det ved fællesskaberne, at vi i Danmark b.la har store arealer og landsbyer, som bliver forladt eller ikke kan renoveres ? Hvilke pengeinstitutter ser en fremtid i vandkants Danmark ?.

Læsegrupperne har læst bogen “Fælledskab = fælled + fællesskab” Lørdag d. 8. september afholder Samsø Energiakademi læsegruppekonference, hvor fremtidens fællesskaber skal diskuteres. Læsegrupper fra hele Danmark har i løbet af foråret debatteret fællesskaber ud fra bogen “Fælledskab = fælled + fællesskab” af Søren Hermansen og Tor Nørretranders, og nu mødes de for første gang på Samsø. Samsø Energiakademi påtænker at forsætte og udvikle, samt invitere ind til nye deltagere som kan bidrager til fremtidens læsegrupper i Danmark.

Forrygende lokal opbakning

Konferencen bliver mødt med en fantastisk støtte på øen. Restaurant Skipperly i Ballen sponsorerer konferencen-middagen og vinen bliver sponsoreret af Samsø Kiosken, Tranebjerg. Færgebilletterne til de udenøs læsegrupper sponsores af Færgen. Det er skønt at mærke fællesskabet i praksis, og vi sætter stor pris på den opbakning, der gives til konferencen og til læsegrupperne.

Næste bog som er på dagsordnen er Empati ” Skal redde verden”

Kort uddrag: Empati kan trænes
Forfattergruppen har rod i Jes Bertelsens vækstcenter i Nørre Snede, og de har dannet Foreningen Børns Livskundskab. Gruppen omfatter personer, der hver især er kendt fra andre felter end lige netop børnepædagogik.

Deres mål er at udvikle børns indre fordybelse, i bogen kaldes det »selvberoenhed«.

Det betyder at hvile i sig selv, f.eks. som selvstændighed og autonomi. Her kommer empati ind i billedet som en af de kvaliteter, der kan styrke denne udvikling. Forfatterne har den opfattelse, at empati og det at hvile i sig selv kan trænes – og at netop disse kompetencer er vigtige forudsætninger for et godt liv i en tid som vores. Præget som den er af stress, jag, overfladiskhed og indre tomhed.

Grundlaget for et givende socialt fællesskab
Børn skal lære meget, de kan også utrolig meget, og skolen tager sig af det meste. De bliver dygtige og kan multitaske, men hvad der skal til for at forstå et andet menneske, det står ikke på skemaet. Tilværelsesorientering ville Løgstrup sige, og det er i forfattergruppens optik noget med kropsbevidsthed, koncentrationsevne, nærvær og venlighed.

Kontaktperson på Samsø Energiakademi.

Anja Daugaard & Malene Lundén

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required