Open Close

Gæster fra nær og fjern

Samsø Energiakademi har ofte besøg fra nær og fjern.

Det kom også til udtryk da By- Bolig- og Landdistrikternes minister Carsten Hansen besøgte Energiakademiet. Han kom lige til frokosttid så rammerne var en uformel dialog-frokost med folket.

Repræsentanter fra de lokale interessegrupperne under Fossil Fri Ø var inviteret til at deltage, så samtalen gik livligt på de ideer, muligheder og udfordringer som Samsø har både i forbindelse med Fossil Fri Ø og generelt. Emnerne strakte sig lige fra internet over elbusser til LAG-midler, og de muligheder der ligger i dem.

Region Midtjylland kom forbi med en delegation fra Ungarn, og Shoji Kobayashi fra Tokyo, der gæster Akademiet i disse dage, deltog også, så frokosten blev både lokal og international.

For mere information om LAG-midler på Samsø se her. Landdistrikterne har også en overordnet hjemmeside med mere information – se her. Programmet kører til 2013 – se mere om programmets  fremtid her.

Jesper Roug, der er forretningsfører på Energiakademiet, sidder med i LAG-Øernes bestyrelse, og man er  velkommen til at kontakte ham, hvis man vil vide mere om LAG-Øerne.

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required