Open Close

Klimaloven – bliver den Europas stærkeste?

NOAH og INFORSE-Europe indbyder til debatmøde torsdag 11. oktober på Nationalmuseet i København

Mødets tilrettelæggelse er sket i et samarbejde mellem NOAH, INFORSE-Europe, VedvarendeEnergi, Samsø Energiakademi og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Hvad er status for klimalove i andre europæiske lande? Hvilke målsætninger skal en dansk klimalov have? Hvordan skal klimalovens drivhusgasbudgetter se ud? Hvilken rolle og sammensætning skal klimakommissionen have? Hvad betyder allerede indgåede forlig for loven? Hvordan forpligtes kommende regeringer til at følge loven?

Regeringsgrundlaget fra efteråret 2011 indeholdt et løfte om, at Danmark skal have en klimalov efter inspiration fra den britiske og den skotske klimalov. Disse love udmærker sig ved at de pålægger den til enhver tid siddende regering, at opfylde klimalovens mål, de indeholder bindende reduktionsmål helt frem til 2050, opstiller nationale drivhusgasbudgetter der konkretiserer indsatsen på kort sigt, og etablerer en uafhængig klimakommission der skal være rådgivende og holde den til enhver tid siddende regering i ørerne mht. målopfyldelse og rapportering.

Spørgsmålet er, hvordan en tilsvarende dansk lov kan se ud, hvis Danmark vil fastholde ambitionen om at ligge i front på klimaområdet og give erhvervslivet vished om udviklings- og investeringsretningen. Den britiske hhv. skotske lov går kun efter en 80 % drivhusgasreduktion i 2050 og giver mulighed for at benytte a-kraft og/eller CO2-lagring. Til sammenligning har Danmark nu muligheden for at beslutte en 2050-målsætning, der sikrer et fossilfrit og drivhusgasneutralt Danmark udelukkende forsynet med vedvarende energi.

Regeringen forventes at fremsætte et forslag til en dansk klimalov i 2013 og arbejdet med loven er netop begyndt. På mødet vil vi se på, hvad en dansk klimalov skal indeholde, for at den kan blive Europas stærkeste, og samtidig levere et retfærdigt bidrag til løsning af den globale klimaudfordring.

Europa-Nævnet og European Climate Foundation har støttet arrangementet økonomisk.

Tilmelding
Sker på kd.ha1526997920on@mi1526997920k1526997920 (oplys navn, mail, telefon, evt. organisation/institution) eller på telefon 70 22 30 66. Deltagelse er gratis.

Programmet kan ses her som pdf-fil: Program til debatmøde om klimaloven

Debatmødet finder sted på Nationalmuseet, Festsalen, Ny Vestergade 10, 1471 København K

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required