Open Close

Energi fonden støtter Energi Camp og Energi Safari B.la

Gode partnerskaber er nødvendig, når der skal udvikles ny viden og folkeoplysning med baggrund i Danmarks forbrug af el.

Vores opgave er at Samsø energiakademi sætter pegepilen på hvilket forhold har Børn og unge samt studerende og alle de voksne.

Samsø Energi Camp har igennem 5 år arbejdet intenst med konstant udvikling af mangeartet undervisnings/formidlings forløb.

Samsø Energi Camp er gået fra at have besøg af 500 studerende i 2007 til i dag hvor vi er oppe at runde 2000 studerende.

Samsø Energi Camp udarbejder både oplæg og undervisnings forløb både eksternt og internt.

Samsø Energi Safary arbejder tæt sammen med vores energifond som støtter rigtig mange gode projekter.

Energifonden deler hvert ud ca 10 millioner ud ved en tilbage vende begivenhed Energi Fight Night

Se Samsø Energiakademis film fra Energi Safari

Flattr this!

1 comment

  1. Jimmy Flindt siger:

    Godt initiativ med Samsø Energi Camp!
    Jeg benytter lejligheden til at henvise til en efter min opfattelse særdeles interessant artikel af formanden for Rådet for Bæredygtig Trafik Kjeld A. Larsen til Modkraft den 21. oktober 2012 under overskriften ”Fra biltrængsel til klimavenlig mobilitet” :

    http://modkraft.dk/artikel/fra-biltr%C3%A6ngsel-til-klimavenlig-mobilitet

Leave a comment

All fields marked (*) are required