Open Close

Det bedste ved lokal konferencer på Samsø 2.0

Se resultaterne fra Open space ” Åbent Rum Konferencen” den 26.10 2012

Energiakademiet, Inforse og Europa Nævnet havde sammen med andre interessenter inviteret til et slags forsamlingshus møde hvor der kunne mødes og afstemme om man stadig var på bølgelængde omkring Samsøs udvikling og fremtid. Hvilke tiltag skulle diskuteres, hvilke emner er vigtige.

Nyhedsbrev fra SAMSØ 2.0 konferencen eftermiddagens konference forløb 2.0
OS nyhedsbrev den 26.10

Fra 0 til 1 har vi opdaget hvor lidt vi vidste, om hvor mange overgange som er nødvendige i naturlige skridt, som indfinder sig i udviklings stadier. Samsø Energiakademi har lært vigtigheden ved at afsætte TID til at lytte, til hinanden.http://youtu.be/UFB5EfF5WO8

Samsø Energiakademi træner konstant på at observere, hvad der er mest nødvendige for samfundet Samsø.Derfor er Samsø i dag Danmark vedvarende energi Ø, og selvforsyende med vedvarende energi.
Hvorfor inviterer Samsø Energiakademi ind til borgermøder og konferencer i det hele taget.
Det gør vi for at stimulere til demokrati og konstant udvikling på værdier som lederskab – ejerskab og kammeratskab.
Disse tiltag har vi arbejdet med i 13 år hvor Samsø har udviklet sig til at tage et virkeligt ejerskab for at blive Danmarks vedvarende energi ø.

Vi ved at det ikke er alt der skal/kan  betale sig.Vi tænker og føler på hvordan Samsø Energiakademi kan afstemme og
justere løbende ind til hvordan vi ALLE på Samsø har det med at udvikle og forpligte os på en fælles fremtid, som kan være alt fra god infrastruktur til arbejde og skoler og god borger service.
Samsø Energiakademi er glade for at så mange borgere valgte at deltage og bidrage ind til hvordan det går på Samsø, samt hvad drømmer vi om på Samsø.Drømme kan drømmes længere, andre drømme er allerede en realitet ,og andre drømme skal måske drømmes andre steder.
Samsø energiakademi ved at vi vil invitere ind til disse procesmøder igen og igen.

Dette er en af de mange succes ved at processe om fremtiden og dokumentere vejen fra fra 0 til 1 og nu er vi i gang igen med at gå fra 1 til 2.

Vi kan se det virker !

Vi vil gerne skabe inspiration til, hvorfor vi fra Samsø energiakademiet arbejder så ihærdigt med proces frem for lineære møder.

Inspiration- Otto Scharmers forældre var jordbrugere, de forstod, at hvis afgrøder skal gro, skal der gode vækstbetingelser til. Der skal være sol og respekt. Den holdning møder man ikke ofte i ledelsesteori i dag. Men verden er i vores vold, og skal den forandre sig, så skal menneskene forandre sig. Vi er nødt til at kigge ind i os selv. Det er dér, de store udfordringer ligger, siger Steen Hildebrandt.

U-teorien i Skandinavien
Dybde og altings forbundethed er, efter hans mening, helt centrale begreber hos Otto Scharmer, og netop derfor giver det også god mening, at Teori U har vundet genklang i lande som de skandinaviske samt Holland, der i sit livssyn og tankesæt har stærke ligheder med Skandinaviens. Ligeledes giver det god mening, at Otto Scharmer i sin forelæsning i København selv fremhævede Norden som et laboratorium for nye ledelsesformer og et mere autentisk lederskab.

Scharmer har ramt en arketype. Og derfor vækker hans sociale teknologi så stærke følelser og giver så meget genklang. Jeg tror, at den arketype, Scharmer rammer, er universel, men i Skandinavien har vi måske bedre forudsætninger end mange andre for at arbejde ud fra hans metodik. Fordi vi – selv om tiden også er knap – er vant til at reflektere over tingene. Vi er opdraget til at tænke selv, blandt andet i kraft af den nu så udskældte rundkredspædagogik, der faktisk er et meget stærkt fundament for både evnen til at reflektere og til at skabe social bevidsthed, siger Lotte Darsø.
– Hele den skandinaviske tradition – demokratiet, højskolerne, i Danmark, Grundtvig, Kierkegaard og H.C. Andersen, vores syn på kønsroller, på intelligens, på miljøet og en form for forbundethed med naturen – spiller en kolossal stor rolle, når det handler om at skabe rum for netop refleksion. Selv om vi også opfører os som idioter indimellem i Skandinavien, så har vi i kraft af vores ledelsesstil, fagbevægelsen, andelsbevægelsen og den demokratiske tankegang, der er så udtalt i Skandinavien, skabt samfund med en kærlig forståelse af omverdenen. Og den forståelse smitter af helt ned på de produkter, vi ønsker at frembringe, siger Steen Hildebrandt.

Flattr this!

1 comment

  1. Jimmy Flindt siger:

    Jeg skriver blot for at orientere om, at Solbaaden ved Henry Thomsen tidligere i dag modtog bæredygtighedsprisen indenfor uddelingen af årets TurismeVækstPris på Midtjysk Turismes konference i Silkeborg, jf desuden http://www.rm.dk/Om+os/Aktuelt/Nyheder?docid=117685 . Hvis man måtte blive yderligere interesseret i solbaaden kan jeg henvise til 2 videoer på klimabevægelsens medlemsnetværks hjemmeside http://www.klimanetvaerk.dk/video/solb-d-ved-ry-solar-powered-boat-at-ry-denmark og http://www.klimanetvaerk.dk/video/solcelleb-d-p-guden-en

Leave a comment

All fields marked (*) are required