Open Close

Isle Pact projektet afsluttes

Samsø Kommune og Energiakademiet har i de forgangne 34 måneder været med i EU-projektet Isle Pact, der er et samarbejde mellem 12 ø-regioner over hele Europa, hvor Samsø er langt den mindste partner geografisk set. Viceborgmester Marcel Meijer var sammen med Energiakademiet til afslutningskonference i Bruxelles d. 21. nov., hvor han repræsenterede Samsø med et oplæg om projektet set fra Samsø kommunes side.

Samsø har gennem Isle Pact projektet fået støtte til at udvikle masterplanen for den Fossilfri Ø 2030. Alle medvirkende øer har lavet en handlingsplan for, hvordan lige netop deres ø vil opfylde EUs 2020 mål med 20% mere vedvarende energi, 20% mindre CO2 udledning og 20% energibesparelser. Hvis alle de planlagte handlingerne bliver gennemført rundt omkring på de mange europæiske Isle Pact øer, vil det give en samlet CO2 reduktion på næsten 20 mio. tons. Det svarer til en tredjedel af Danmarks CO2 udledning.

Selvom Isle Pact projektet nu afsluttes, fortsætter samarbejdet i the Pact of Islands – ø-pagten, som i skrivende stund er underskrevet af 65 ø-kommuner inkl. Samsø. Nye ø-kommuner underskriver løbende ø-pagten for at tilkendegive, at de også vil gøre en indsats for at fremme vedvarende energi og energibesparelser på deres ø. Hvert 2. år skal hver ø indrapportere til Europakommissionen, hvor langt man er kommet med implementeringen af planen. Det er således en underskrift med forpligtelser.

På Samsø fortsætter vi med arbejdet for den Fossilfri Ø 2030. Der er allerede flere lokale initiativer i gang rundt omkring på øen. Hvis du vil høre mere om, hvad du selv kan gøre, så kontakt Michael Kristensen på Energiakademiet.

Flattr this!

1 comment

  1. Jimmy Flindt siger:

    Danmarks førende VE-Ø kunne blive forbillede indenfor samarbejdet Pact of Islands ved at gå foran med anvendelse af de vedvarende energiformer (sol & vind) som hjælp til fremdriften af færgerne mellem øen og fastlandet, se f.eks. DR artiklen om færgen Stena Jutlandica fra den 22-06-2011
    http://www.dr.dk/P4/Nord/Nyheder/Frederikshavn/2011/06/22/145657.htm
    Derfor er det godt at samarbejdet i the Pact of Island fortsætter. Det må være muligt for Samsø at søge ekstra bevillinger til mere miljøvenlige Samsøfærger, som kan påvirke udviklingen indenfor den maritime transport til større brug af vedvarende energi (sol og vind mv) som hjælp til fremdriften.

Leave a comment

All fields marked (*) are required