Open Close

Nye bevægelser og bøger på bog markedet med titel som SLOW ?

Slow food tilskynder kokke og mad elskere til at blive mere intimt involveret med produktion af de lokale fødevarer.

Langsomme penge hjælper os til at blive mere engageret med vores lokale økonomi, Langsomt demokrati opmuntrer os til at tage ansvar for os selv via ved at arbejde bevidst med lokale processer der involvere, og tør være rummelige og forankret i at alle skal høres.

Jeg håber du vil tage et kig på bogen – du kan finde det på www.slowdemocracy.org < http://www.slowdemocracy.org > eller Facebook.com / slowdemocracy.

Demokrati, folkestyre, folkevælde, eller folkeligt selvstyre. De to bestanddele i denne definition, folk og styre, er gennem tiderne blevet fortolket meget forskelligt.
Ordet demokratia blev første gang anvendt af grækerne i slutningen af 500-t. f.Kr. som betegnelse for en ny organisering af det politiske liv.

På samme tid begyndte grækerne at omtale to værdier i deres politiske liv, som byggede på lighedsprincippet: alle borgeres ret til at tale i den styrende forsamling, isegoria, og lighed i politiske rettigheder, isonomia.
Efterhånden som den forsamling, hvor folket mødtes for at drøfte offentlige spørgsmål, blev opfattet som den suveræne myndighed, synes demokrati at have vundet indpas som betegnelse for den nye styreform.

Susan Clark  title Slow Demokrati. Bogen handler om at vi ALLE skal generobre det lokale demokrati tilbage fra systemet.
Engageret lokal befolkninger tager et helt andet ansvar for deres liv og virke hvis de kan få lov.
Hvordan kan vi ballancere imellem funktion og bidrag – I et demokrati er det vigtigt med den enkelte deltager også ham eller hende der lever af at samfundsforbedre.
Samsø er nævnt som et af de gode eksempler på et slow demokrati.
Susan Clark læste en god artikel i den lokale avis fra Vermont, samt var der synkronisitet ved at hun mødte mange mennekser uafhængigt af hinanden som begejstret beskrev Samsø Danmark og om en oplægsholder V/ Søren Hermansen som have været en af mange til at gøre Samsø selvforsynet med vedvarende energi B.la med øget bevidsthed på folkeligt engagement.
Susan Clark er journalist med stor bevidsthed på bæredygtighed med fokus på borgerlyst til at tage ejerskab på handling og beslutning.Hun er radiovært med mange priser i skabet.Hun har haft sit eget talk show, hun er ikke en hvilken som helst kvinde.
  Hun er kurator på ” All Those In Favor”: geneopdagelsen af hemmeligheden ved gode kommunalbestyrelsesmøder. Clark servicere Vermont Natural Resources Council.

Flattr this!

1 comment

  1. Jimmy Flindt siger:

    Nok er nok – ny bog af Niels I. Meyer
    Naturvidenskabsmanden og debattøren Niels I. Meyer har skrevet Nok er nok, som er en bog, der blandt andet beskæftiger sig med verdens miljøsituation, jf nærmere oplysninger på folkecentrets hjemmeside under referencen:
    http://www.folkecenter.dk/dk/news/int/nok-er-nok/

Leave a comment

All fields marked (*) are required