Open Close

Energitjensten har hånd om bæredygtigt golf på Samsø!

Holistisk Golf

Små skridt skaber handling og nye tiltag

En seriøs henvendelse til Samsø Energiakademi fra Samsø Golfklub udviklede sig til et større projekt, hvor samtlige af Samsø golfklubs plæneklippere bliver udskiftet til eldrevne klippere med solceller på taget.
Elklippere er et forholdsvis nyt syn på de danske golfbaner, men et vigtigt skridt i reduktionen af CO2 udledning.
Samsø Golfklub skal fungere som testbane for energirigtige plæneklippere.

Samsø Energiakademies version 2.0 hvor en af udviklings tiltagene er Fossil uafhængi Ø.

Projektet er godt i tråd med Samsøs mål om at blive Fossilfri Ø i 2030.
Efter henvendelsen om et Energitjek af klubhuset m.m. , kom samtalen ind på at alle klubbens græsklippere kørte på enten benzin eller diesel.
Efter en snak med chef-greenkeeper Thomas Pihlkjær, blev det besluttet at forelægge bestyrelsen af golfklubben muligheden for at få udskiftet alle benzin- og dieseldrevne plæneklippere til eldrevne klippere, få fokus på sprøjtemidler og kunstgødning, samt kigge på forbrug af energi i klubhuset.

Bestyrelsen gav grønt lys til projektet og bakkede op ved at deltage i en arbejdsgruppe, der bl.a. sammen med Boye R. Thomsen fra Svenningsens Maskinforretning, opstartede projektet. Projektet blev også forelagt Textrons repræsentanter i Skandinavien og de Baltiske lande, der var meget interesserede og gerne ville samarbejde om at få offentliggjort tal og målinger.

Stor værdi i den gode historier til resten af verden – Eks har Samsø været “first moveres “fra 1997 med øens status som Danmarks vedvarende energi Ø.

De ser en stor PR-værdi i projektet, når forskellige testresultater og målinger offentliggøres internationalt. Textron har netop indgået samarbejde med GEO. Denne udvikling kan være med til at spare miljøet for mange tons CO2 på alverdens golfbaner fremover.
Første maskine er leveret, og fremover, når der kommer nye el/hybrid modeller, vil Samsø Golfbane blive en af testbanerne. El klipperne er monteret med et effektivt solcelletag, så batterierne oplades imens klipperen kører. Det gav inspiration til at lade nogle af klubbens eldrevne golf biler få solceller på taget, så man også dér sparer på energien. Flere positive side effekter , der har vist sig ved dette er, at man nu kan leje bilerne ud 2 gange om dagen, og batterilevetiden er 2-3 gange længere. Projektet er nu så godt igang at der er opstartet et samarbejde mellem

Grønne Uddannelser stor del af Energiakademiets version 2.0.

Energiakademiet, Golfklubben og AMU center Nordjylland, om efteruddannelse af green keepers med fokus på energi og miljø. Første kursus starter d. 5. marts. Det forventes at kursusforløbet også målrettes til Groundsmen, Bygge/anlæg og Ejendomsservice i løbet af efteråret 2013. Dette betyder at der på sigt vil blive generet flere overnatninger og der med skabt flere arbejdspladser på Samsø.

En lille krølle på historien er at chef-greenkeeper Thomas Pihlkjær nu også er indstillet til prisen årets greenkeeper.

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required