Open Close

Vil jeg leve eller dø på min lysegrønne Ø !

Titlen på sangen er fra Folkekomedie-eksperten Annelise Reenberg har instrueret og skrevet manuskriptet sammen med Paul Sarauw og Sagas legendariske direktør John Olsen.Og de har baseret deres manuskript på Fleming Lynges og Axel Frisches folkekomedie-klassiker fra 1928.

Små landsbyer skal finde en levedygtig niche – eller have aktiv dødshjælp, mener eksperter.

»Hvis fabrikken eller det andet, som en landsby i sin tid voksede op omkring, er væk, og man ikke har mulighed for at udvikle nyt, hvorfor skal samfundet så i disse krisetider opretholde dyr busdrift, hjemmehjælp og andre udgifter til at servicere ganske få mennesker? Så hellere give dem tilskud til at flytte til en nabolandsby, hvor der er chancer for vækst«, siger Søren Hermansen.

Det vil blive en smukkere død – og i sidste ende til fordel for alle parter – hvis man giver aktiv dødshjælp til de svageste landsbyer

Jørgen Møller, landsbyforsker, AAU

Læs artiklen fra Politikken

Hver andet landsbysamfund er i fare for at dø, når kommunerne lukker op mod 300 skoler.

Det mener foreningen Landsbyerne i Danmark

»Hvis et landsbysamfund skal udvikle sig, er skolen krumtappen. Det virker, som om man snarere tænker i afvikling fremfor udvikling af lokalsamfundene«, siger Carsten Abild.

»Hvis ikke der skal mere til at tage livet af en landsby, så er den alligevel ikke værd at bevare. Der er mange andre muligheder for at have kulturbærende institutioner i en landsby, det afhænger af det liv og de mennesker, der er i landsbyen. Bor man på landet, kan man ikke forvente en folkeskole på hvert hjørne, men det er ikke det samme som, at der ikke er liv på landet«, siger han.

Jørgen Møller opfordrer kommunerne til at fremtidssikre skolestrukturen og garantere, at den ligger fast i 10-15 år, så forældrene ved, hvad de kan regne med mange år frem i tiden.

Læs hele artiklen

Ministerens forord:

Carsten Hansen minister for by, bolig og landdistrikter.

Jeg nedsatte i marts 2012 visionsgruppen for landdistrikter 2030.Det gjorde jeg for at få nyt positivt fokus og en konstruktiv debat om udviklingen i vores landdistrikter.

Det er lykkedes til fulde,syntes jeg.

Der bliver færre, men stærkere og mere bæredygtige landsbyer i fremtiden.Vækst og udvikling skal drives frem af de lokale selv.Det er nogle af hovedpointerne hos visionsgruppen for landdistrikter, der i dag fremlægger deres syn på Danmark i 2030.Gruppen,  består af ni samfundsdebattører.

De ni har sat skub og lys på  holdninger og erfaringer med livet på landet, skal give bud på en vision for Danmarks landdistrikter og yderkanter år 2030.

Medlemmerne af visionsgruppen mødtes første gang i marts 2012, og de præsenterede deres samlede vision for landdistrikterne for ministeren for by, bolig og landdistrikter i december 2012.

Hvem er med i Visionsgruppen

Følgende personer er medlem af visionsgruppen:

Søren Hermansen (formand), ildsjæl bag Samsø som Vedvarende Energi Ø, leder af Samsø Energiakademi, medforfatter til bogen ’Fælledskab’. Født og opvokset på Samsø

Susanne Hovmand-Simonsen, godsejer, har omdannet Knuthenlund til økologisk mejeri og landbrug, Lolland.

Mikael Ryberg Kristensen, sangskriver, har bl.a. udgivet albummet ’Udkantsland’ og er flyttet fra Vesterbro til Vendsyssel.

Frank Erichsen, vært i tv-programmet ‘Bonderøven’ på DR, udlever sin drøm om selvforsyning på sin gård, Kastanjegården på Djursland.

Marianne Jørgensen, forfatter og foredragsholder om livet på landet, Selde i Midt-Vestjylland.

Niels Hausgaard, sanger, tekstforfatter og entertainer, Hundelev i Nordjylland.

Lasse Helner, sanger og kulturildsjæl, Svendborg.

Lars Møller, kommunaldirektør, Holstebro, Midtjylland.

Pia Bech Mathiesen, direktør for Danfoss Universe, Sønderjylland.

Læs NOGET TYDER PÅ….visioner for landdistrikterne 2030

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required