Open Close

Et solidt samarbejde imellem Akademiet og Ålborg Universitet blev til ?

Samsø Energiakademi og Aalborg Universitet skriver under på samarbejdsaftale.

Efter mange års godt samarbejde og udveksling af erfaringer og studerende er der nu en ”RIGTIG” kontrakt mellem Aalborg Universitet og Samsø Energiakademi.

I forbindelse med bestyrelsesmøde i Energiakademiet medbragte Bernd Möller fra AAU en kontrakt som blev underskrevet af Dekan Eskild Holm og fakultetsdirektør Niels Maarbjerg Olesen fra AAU og formand for Samsø Energiakademi, Eva Ryberg og direktør Søren Hermansen. Kontrakten formaliserer et samarbejde der skal styrke relationerne mellem de to partnere og udvikle de kompetencer der er brug for i arbejde med at udvikle bæredygtige samfund i verden. Studerende får adgang til Akademiets database og de kan bruge faciliteterne på Samsø som feltstudie værksted. Samsø Energiakademi leverer forelæsninger i Aalborg og medvirker i workshops og nationale – såvel som internationale arbejdsopgaver.

Søren Hermansen er i forvejen adjungeret professor på Aalborg universitet. http://www.aau.dk/Nyheder/Vis+nyhed//samsoes-energihelt-tilknyttes-aalborg-universitet-.cid12178

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required