Open Close

Helhedsplan 2.0 Samsø er en realitet !

I forbindelse med folkemødet Open Space den 26.10.12

Folkemødet har affødt mange nye tiltag B.la udarbejdelsen af en Helhedsplan 2.0

Blev der også afholdt et Shared Space møde for intressanter, flere af dem deltog også i eftermiddagsmødet Open Space.

Shared Space var der en bred deltagelse af forskellige interessenter for Energiakademiet, repræsentanter for vedværende energi og bæredygtighed, kommunen, landbruget, erhvervslivet, handelsstandsforeningen, naturfredningsforeningen mv. samt eksterne interessenter som var involverede i fremtidige projekter på Samsø.

Resultatet af Shared Space var en stor opbakning fra alle sider om arbejde videre med intentionerne på en Helhedsplan Samsø 2.0 som inspiration og supplement til kommuneplanen.

Dette blev bekræftet på det 1. opfølgende møde den 24.1.13 til Shared Space og det næste skridt er nu at udarbejde et fælles oplæg til videreudvikling af intentionerne om en Helhedsplan for Samsø 2.0.

Der blev spist pizza og stemning var rigtig god…. tryg og tillidsfuld.

 

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required