Open Close

Fremtiden ligger nu klar for en Samsø-færge på gas

Samsø Kommune opretter et kommunalt rederi og giver derved borgerne en miljørigtig færge til den halve pris.

Energiakademiet har modtaget følgende pressemeddelelse fra Borgmester Jørn C. Nissen:

Samsø Kommune opretter kommunalt rederi.

Samsø Kommune havde ved udløb af budfristen på færgeruten Samsø – Jylland kun modtaget et tilbud på besejling af ruten, der ville medføre en femdobling af den kommunale udgift til ruten. En enig Kommunalbestyrelse har derfor taget konsekvensen og besluttet at etablere et kommunalt rederi, der alene skal have fokus på at sikre bedst mulig besejling til færrest mulige kroner.

Besejling af ruten Samsø – Hou i Jylland har planmæssigt været i udbud. Ved tilbudsfristens udløb den 8. februar 2013 modtog Samsø Kommune kun et enkelt tilbud på ruten, som såfremt Samsø Kommunalbestyrelse havde accepteret tilbuddet, ville have krævet en femdobling af nuværende årlige kommunale udgift til besejling af ruten.  Samsø Kommune har, for at sikre et ordentligt og korrekt sammenligningsgrundlag, fået udarbejdet en kontrolberegning over de årlige driftsomkostninger ved besejling af ruten ud fra de krav, der er stillet i udbudsmaterialet. Samsø Kommunes kontrolberegning viste, at der vil være en stor årlig besparelse i forhold til det givne tilbud, ved at etablere et kommunalt rederi.

Forskellen på det givne tilbud og kommunens kontrolberegning er så overvældende stor, at det økonomiske incitament nu langt overstiger de mange udfordringer, der er ved at oprette et kommunalt rederi. Det er en meget stor beslutning for kommunalbestyrelsen, men vi har reelt ikke haft noget valg, da vi skal sikre den bedst mulige forvaltning af borgernes penge og Samsø´s fremtid.

Samsø Kommune har udarbejdet et kontrolbud i henhold til reglerne for kommunalt kontrolbud, der viser, at kommunen kan drive ruten Sælvig – Hou ikke blot væsentligt billigere, men til den halve pris i forhold til det fremsendte tilbud fra rederiet. En del af besparelsen opnås, da Samsø Kommune ikke bliver nødt til at indregne store sikkerhedsmargener under hensyntagen til en udbudsperiode på 6 år. Samsø Kommune har herudover alene fokus på at sikre bedst mulig færgefart til færrest mulige kroner. Kommunen skal ikke have en fortjeneste på ruten, og der skal ikke genereres udbytte til aktionærer. Hertil kommer, at kommunen kan finansiere købet af en færge til en væsentlig billigere rente end et kommercielt rederi.

Samsø Kommune kan i forbindelse med etablering af redderiet trække på erfaringer fra Læsø og Ærø, der i mange år har haft kommunale rederier. Samsø Kommune har allerede gode samarbejdsrelationer med disse to kommuner og har også i gennem en lang periode udvekslet erfaringer vedrørende udfordringer med infrastruktur til og fra øer. Vi har kunnet se, at Ærø og Læsø har kunnet drive kommunale rederier med stor succes og høste fordelene af den længere tidshorisont. Vi har allerede et kommunalbestyrelsesmedlem siddende i bestyrelsen for Læsø færgen og vi har herudover et tæt samarbejde med Ærø Færgens direktør. Endvidere har vi i forbindelse med udbudsarbejdet og arbejdet med kontrolbud allerede etableret et tæt samarbejde med dygtige rådgivere, der vil kunne bistå os i den kommende proces. Så selvom der naturligvis altid vil opstå udfordringer i at etablere rederi, så føler vi os godt rustet til opgaven. Rent beskæftigelsesmæssigt på Samsø forventer vi også en positiv virkning af at hjemtage færgeruten.

Det er i forbindelse med kontrolbud besluttet at bygge en færge med plads til 160 biler, der skal være klar til 1. oktober 2014.  Færgen har lavt forbrug af brændstof og vil kunne sejle på miljørigtig LNG gas.

Med venlig hilsen

På Samsø kommunalbestyrelses vegne

Jørn C. Nissen

Borgmester

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required