Open Close

Kabinettet på weekendt besøg på Samsø Energiakademi

Med erfaringerne fra de moderne ledelsesnetværk er mange nye professionelle kvindelige netværk opstået i de senere år.

Malene Lundén fra Samsø Energiakademi er blevet valgt ind i kabinettet.Derfor relationen og ønsket om samarbejdet på at skabe indflydelse og inspiration imellem land og by.

fx Kabinettet. Et paradigmeskifte kan ikke italesættes. Det skal leves ud. Læs om potentialerne for at udvikle den traditionelle netværkspraksis.

Af Gitte Just og Hanna Lundblad medlemmer af kabinettet.

Kvindenetværket ‘Kabinettet’ blev startet af sociolog Emilia van Hauen, chefredaktør Pernille Tranberg og projektdesigner Gitte Just i 2005 som et ‘next level’ netværk og altså den tredje generation i rækken af netværk.

Udgangspunktet var, at netværket skulle bestå af forskellige kvinder fra vidt forskellige fag. Alle kvinder skulle være markante inden for hver deres område, nogle kvinder i ledende stillinger og andre ikke. Bevæggrunden var bl.a., at der manglede dygtige og talentfulde kvinder, som kunne inspirere andre kvinder til at tage en mere indflydelsesrig rolle i udviklingen af vores hverdag, virksomheder og samfund.

I modsætning til andengenerationsnetværkene, som efter vores mening er mere strategiske netværk, der arbejder på at positionere kvinder eller mænd i forhold til de nuværende magtstrukturer, fokuserer Kabinettet og ‘next level’-netværk i lige så høj grad på processen. Den strategiske netværkstanke betyder, at du som individ eller medarbejder i en virksomhed lægger en ‘vækststrategi’ for hvilke netværk, du kan vokse i, og som giver dig adgang til ny viden og nye ressourcer. Medlemmerne af disse netværk er derfor aktive og byder selv ind med viden og ressourcer.

‘Next level’-netværket har nogle andre potentialer og erkendelsesperspektiver, der kan rykke ved fremtiden – også ud over de kønsspecifikke erfaringer. ‘Next level’ eller tredjegenerationsnetværkene kan blive eksperimentarier for både kvinder og mænd, men inden vi vender tilbage til dem og perspektiverne, så kaster vi først et blik på de oprindelige tanker om og idéer med netværk.

Læs hele den saglige artikel

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required