Open Close

Kan lokal virklighed skabe global innovation ?

1 plus 1 giver 3

Onsdag d. 20. marts kl. 17-20 Sted: Ingeniørhøjskolen Aarhus

Frank Esmann leverer den globale kon- tekst, mens Søren Hermansen leverer den lokale kontekst via Samsøs status som Danmarks vedvarende energi Ø.

Der  lægges op til debat om der er vilje og vej til et fossilfrit samfund.
Frank Esmann (kendt fra bl.a. P1 med ”Kald mig kulbrintemennesket”) sætter perspektiv på  debat ten med en historisk og international vinkel på energipolitikken.

I kontrast hertil står miljøpris- modtager  Søren Hermansen direktør på Energiakademiet på Samsø og helt lokalt samfundet Samsø som forgangseksempel på vigtigheden af lokalt ejerskab og lokal drivkraft i den grønne omstilling for Danmark.

Søren Hermansen og Frank Esmann vil sammen sætte rammerne for en spændende og engagerende debat.

Kom og del din viden !
Efter arrangementet er der en kort orientering om IDA Energi Østjylland efterfulgt af fælles spisning.

IDA Energi Østjylland
IDA Energi Østjylland er en nystartet fagteknisk gruppe under IDA Østjylland.
Formålet med gruppen er at skabe vi- dendeling og netværk i IDA Øst regi for alle, der arbejder med eller interesserer sig for energi.
Gruppen vil i fremtiden lave forskellige arrangementer som fyraftensmøder med interessante oplæg, studieture til virksomheder i energibranchen m.m.

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required