Open Close

Energiakademiet på DANSIC13-konference

Samsø som inspiration for ”smart cities”

DANSIC13-konferencen er årets største studenterdrevne konference med fokus på social innovation.

Torsdag d. 7. marts 2013 var over 300 engagerede og motiverede studerende, sociale entreprenører og ledere samlet på CBS i København til en dag med fokus på hvordan vi gennem social innovation sammen kan skabe et bæredygtigt samfund, hvor forretning og et fælles bedste går hånd i hånd.

Et af temaerne var Den Innovative By med spørgsmålet om hvordan vi sikrer bæredygtige byer!

Urbanisering som en global realitet og udfordring. I 2008 oversteg antallet af mennesker bosat i byer for første gang antallet af mennesker bosat i landområder, og denne udvikling er accelereret siden. Den accelererende bydannelse og organiseringen af livet i byerne indebærer mange udfordringer der skal tages stilling til for at vores byer kan være socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige og skabe rammer for et godt liv for mennesker.

Derfor er der fokus på miljømæssig bæredygtighed af byer og herunder de såkaldte ’smart cities’.

Der er mange definitioner på dette begreb, men fælles for alle er, at der er tale om bred adgang til data samt intelligente værktøjer til at forbinde viden og mennesker for at skabe bedre løsninger på hverdagens udfordringer. Herunder er vigtigheden af samspil mellem forbrugeren samt offentlige og private virksomheder blevet tydelig og der er fokus på hvordan vi kan samles om at skabe bedre, mere effektive og miljømæssigt bæredygtige byer.

Som et dansk eksempel på hvordan man kan iværksætte principperne bag ’smart cities’ fortalte Michael Larsen på konferencen om Samsø og Energiakademiets erfaringer med processerne og resultaterne fra Vedvarende Energi Ø, visionerne for Samsø som Fossilfri Ø og fremtidens holistiske tilgang til bæredygtighed.

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required