Open Close

En historie om lederskab om humanisme 3.0

Inspirerende og meget opløftende TED Talk.

Den handler om solid lederskab og om hvordan historien skaber vores erfaringer, får ens arbejde til at give mening.

Vi på Samsø Energiakademi kan se at vi har alle kan og skal fortælle den gode historie i forhold til Samsøs og den status som Danmarks vedvarende energi Ø.

Samsø Energiakademi er  i fuld gang og i stand til at kunne fortælle den narrative historie som rigtig mange mennesker kommer for at høre og mærke.

En narrativ fremstilling er en vinklet fremstilling af et handlings-/hændelsesforløb eller en årsagssammenhæng med en form mere eller mindre tilnærmet en fortælling. En narrativ fremstilling kan udgøre rammen for erfaring. Anvendes undertiden synonymt med diskurs.

http://youtu.be/t4Be1zcfrN4

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required