Open Close

Tænketanken Concito møder virkeligheden

Da tænketanken Concito mødte Århus Købmandsskole var der lagt op til en spændende debat, der samtidig gav mulighed for at bygge bro imellem tænketankens arbejde med de overordnede tanker om samfundets grønne udvikling og den helt nære hverdag og ønsker om fremtiden for eleverne på Århus Købmandsskole.

De unge havde forholdt sig til Realdania og MandagMorgens rapport Der bli’r et yndigt land, der tegner et fremtidsscenarie for Danmark som Grøn vækstmotor i verden og de initiativer der skal føre os dertil i 205o. Noget af det de unge ville vide var hvordan det kunne være at der skulle gå så lang tid før at det var virkelighed.

Se filmen om Concito og Samsø Energiakademi som kryds bestøver hvordan vi kan mødes og udveksle viden om klima og bæredygtige løsninger i fremtiden

Stine Bosse svarede på Concitos vegne at hun godt kunne forstå de unge, når det nu er så åbenlyst at der er brug for disse ændringer. Stine gik derefter over til at opfordre de unge til at øve indflydelse ikke bare på udviklingen i Danmark, men også på EU og Internationalt plan, da Danmark med sine 6 millioner indbyggere ikke kan redde verden.

Der blev snakket tal og om talene overhovedet kunne sige os noget. Et tal der kom på banen var det nyeligt offentliggjorte co2 niveau på 400ppm (parts per million), der er historisk højt og hidtil uset. Det hørte Concito eleverne om deres forhold til. Flere elever meldte sig på banen og det var klart at de ikke bare tog eksperternes ord for gode, men havde deres helt egne holdninger og ny fakta omkring klimaet som havbiologen Katherine Richardson fra Concito selv ikke var klar over.

Mødet var udbytterigt for begge parter.

Da det kom til spørgsmålet om hvordan bygger vi bro imellem folket repræsenteret af Århus Købmandskole og Tænketanken, vågnede tænketanken op. Det gav anledning til en spændende debat omkring hvordan vi kan påvirke vores samfund i en mere grøn retning og mødes på et mere lige plan.

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required