Open Close

Ny manual om borgerinddragelse med fokus på biogas

Samsø Energiakademi har sammen med Samsø Kommune netop været vært for et tredages projekt besøg. Partnere fra en række kommuner og institutioner i Danmark, Norge og Sverige satte fokus på produktion og udnyttelse af biogas. Fra Danmark deltog Skive & Lemvig Kommuner.

Formålet med projektet Implement er, at få biogas på agendaen i et samspil mellem kommuner, forskning og erhvervsliv – på tværs af grænserne i Skandinavien. En stor udfordring ved at skulle etablere biogas i Danmark er dog, at anlæggene ofte møder modstand fra borgerne i lokalsam­fundet.

Derfor er et af de vigtigste resultater i Implement netop, at udarbejde en erfaringsmanual med særlig fokus på den svære kunst; at involvere borgerne på den rigtige måde.

Manualen skal give inspiration til en god proces med borgerne og ligger op til en proces, hvor lokalsamfundet inddrages fra starten. Det kan være med til at aflive myter og til at borgerne forstår projektet og processerne bedre – og dermed være med til at mindske lokal modstand.

Den webbaseret borgermanual, som Samsø Energiakademi har udviklet i samarbejde med Agro Business Park i Foulum blev lanceret i forbindelse med projektmødet på Samsø.

For yderligere informationer:

kontakt Peter Christensen på akademiet –

mobil 29 43 50 07 eller mail: kd.te1527442176imeda1527442176kaigr1527442176ene@c1527442176p1527442176

Læs mere om projektet på: www.implement.nu

Erfaringsmanualen findes på: www.peopleandbiogas.dk

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required