Open Close

Energiakademiet er medskriver til den nye grundbog for studerende

Det er med stor glæde, at Energiakademiets helhedslæring om bæredygtighed i børne- og ungdomshøjde, er med i bogen

”Håndbog til pædagoguddannelsen. Ti perspektiver på pædagogik”, som udkommer på forlaget  i august.

 

Energiakademiet har den sjoveste og mest levende platform for undervisning og skoletjeneste med Energi Camp og Energi Safari.

Gennem fem år har vi sammen med cirka 10.000 skoleelever, som bestiller et undervisningsforløb, arbejder intenst med at få naturfag og teknologi til at svinge sammen bæredygtighed.

Det har redaktørerne Trine Ankerstjerne og Stig Broström af den nye grundbog lagt mærke til.

Stig Broström og jeg Trine Ankerstjerne er redaktører på en ny bog med titlen Pædagogik håndbog til pædagogstuderende  som udkommer på Hans Reitzels forlag.

Titlen er:  Værksted, natur og teknik – science og den bæredygtige institution

Den indgår i bogens 10. del

Når vi gerne vil have Samsø Energiakademi til at skrive – er det netop fordi vi ved, at I kan noget særligt på det område – noget, som rækker videre end bare her og nu.

Det ’nye sorte’ i den pædagogiske verden er en begyndende tendens til at tale om ’science’ – og ikke
mindst bæredygtighed – og hvem er mere oplagt til at få til at folde det ud – så det løfter og rækker ind i fremtiden – end alle jer på Samsø !

 

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required