Open Close

Se om du har noget godt at bidrage med i forhold til omstilling til …………….!

Hvad gør vi nu –

Vores omstilling til fremtiden

Tilmeld jer nyhedsbrevet, og få information om konkurrencedeltagelse her:

http://www.voresomstilling.dk/

 

FORMÅL

DR/P4 og Information starter indsamlingen af de omstillingsprojekter i Danmark, der viser vejen til et nyt grønt samfund. Vi gør det, fordi klimakrisen og en række andre udfordringer stiller spørgsmålet til alle danskere: Hvad gør vi nu? Der er mange, der faktisk er i gang med at stille om til en ny og grøn økonomi. Og det er dem, vi vil vise frem.

Vi sætter fokus på fællesskaber, der engagerer og mobiliserer naboer, organisationer, virksomheder og/eller myndigheder til grøn omstilling. Dem, der har udviklet en lokal bytteøkonomi, et koncept for byhaver, virksomheder, der hjælper hinanden med at få mest ud af affaldet fra produktionen og kommuner, der engagerer borgerne til en fælles indsats. Reel omstilling går nemlig hurtigere, når vi arbejder sammen og hjælper hinanden.

Målet er en omstillingsaktivistisk guide, hvor vi giver de gode ideer videre, så alle kan være med, og føre ideerne ud overalt i landet. Projekter, der inspirerer til handling og er med til at gøre den grønne økonomi til et Danmark, vi har lyst til at bo i.

Gennem DR/P4 og Information samler og videreformidler vi eksemplerne på omstillingen. I hvert af P4s ni distrikter udpeger et ekspertpanel sammen med lyttere og læsere tre projekter, der går videre. Et dommerpanel bestående af Connie Hedegaard, Christine Feldthaus og Emil Urhammer udpeger heraf de ni projekter, der udgør Danmarks guide for bedste omstillingsprojekter.

 

HVEM KAN DELTAGE?

Vores omstilling er for de konkrete igangværende projekter, der hjælper og inspirerer andre til grøn omstilling. Det er dem, der faktisk gør noget nu.

Det er kernen i projektet og et krav til deltagerne, at de vil dele deres gode ideer for at kunne deltage. Det handler om at være åben om proces og produkt, så andre kan føre projektet videre – sammen med jer eller på egen hånd.

Vores omstilling er derfor ikke for de mange gode ideer, der endnu er på tegnebrættet. Det er heller ikke for de gode råd til at sænke CO2-forbruget ved at skifte til el-pærer, spise mere lokalt eller undlader at købe en ny strømsluger til værkstedet.

Det er til gengæld for de fællesskaber, der har skabt en bytteøkonomi i lokalområdet, fordi de ved at en boremaskine kun er aktiv i 12 minutter i sin levetid. Det er for dem, der bygger byhaver på tagene og hjælper andre til at følge trop. Det er jeres gode projekter, vi gerne vil have frem i lyset, så gode ideer fra Sønderborg og Bornholm kan leve videre i Esbjerg og Aalborg.

 

KONKURRENCE + PROCES

Fra 15. juni til slutningen af uge 35 beder vi danskerne komme med deres bedste eksempler på en forskel, der virker. Gennem konkrete eksempler og klare cases viser vi den mangfoldighed, der allerede findes og er beskrevet.

Vi nedsætter et fagligt funderet Omstillingspanel, der i uge 36 vurderer alle projekter ud fra nedenstående kriterier. Panelet opdeles, så der f.eks. er tre personer pr. distrikt (i alt 27 deltagere) herunder minimum 1 med lokalkendskab, samt øvrige med forskellige erfaringer med den grønne økonomi. Panelet må gerne læse alle fortællinger, researche etc., men har blot ansvar for at udvælge i ”eget” distrikt.

Lyttere og læsere hjælper omstillingspanelet ved at stemme/like de projekter på kampagnesitet, som de synes særligt godt om – ikke nødvendigvis kun ét projekt. Deres vurdering indgår i projekternes endelige pointscore.

De 10 projekter i hvert distrikt der har opnået flest point i hvert distrikt, bliver overgivet til dommerkomiteen, der ligeledes i uge 36 udvælger de tre projekter fra hvert projekt, der går videre til finalen.

Dommerpanelet får de 27 anbefalede fortællinger torsdag den 5. september, men har adgang til hele kataloget.

I uge 37 præsenteres de tre udvalgte projekter fra hvert distrikt grundigt og nært i reportager i hvert P4-distrikt. I denne periode er det op til projekterne at øge det sociale engagement for deres projekt

De 3 projekter fra hvert distrikt går videre til en finale, hvor dommerpanelet i uge 38 udpeger de ni vinderprojekter, der skal udgøre Danmarks guide til de bedste omstillingsprojekter. Læsernes stemmer er her vejledende for dommerkomiteen. De ni projekter præsenteres efterfølgende i Aftenshowet.

KRITERIER

Både Omstillingspanelet og Dommerkomiteen skal sikre, at der i udvælgelsen til initiativtager.

Vurderingen af projekterne sker efterfølgende ud af disse kriterier (1-5 point):

·      Fællesskab: I hvor høj grad samarbejder projektet med (andre) borgere, lokale virksomheder, organisationer, myndigheder m.m.

·      Vision: I hvor høj grad er projektet nyskabende og inspirerende for det grønne samfund, vi gerne vil leve i?

·      Inspirationskraft: Hvor stor tiltro er der til, at andre vil og kan tage projektets ideer til sig og føre dem ud i livet?

·      Effekt: Hvis alle lod sig inspirere af projektet og gjorde noget lignende, hvor stor en effekt vil det have på vores omstilling?

 

 

PRÆMIE

De ni udvalgte projekter vinder alle en professionel fremstilling af deres projekt. Dels i en præsentation i Aftensshowet, men også i en samlet omstillingsaktivistisk guide i høj kvalitet, som gør det muligt for andre at føre projekterne videre andre steder i landet.

Guiden bliver bredt ud til så mange som muligt. Dét er den store præmie fra projektet til hele Danmark – tidens ni stærkeste eksempler på projekter, der viser vejen til et grønt samfund, vi har lyst til at bo i. Vores omstilling er nemlig kun lige begyndt.

 

 

Tilmeld jer nyhedsbrevet, og få information om konkurrencedeltagelse her:

http://www.voresomstilling.dk/

 

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required