Open Close

Invitation til pressemøde i Kbh!

Samsø Energiakademi præsenterer resultatet af et forskningsprojekt, der analyserer Samsø´s omstilling til bæredygtighed

Information: http://www.information.dk/470180
Politiken: http://politiken.dk/klima/ECE2087817/kaffedrikkeri-har-gjort-samsoe-til-verdensberoemt-klimaduks/
DR Sproglaboratorium:http://www.dr.dk/P1/Sproglaboratoriet/Udsendelser/2013/09/19095345.htm

Samsø er i stand til at dække sit eget energibehov og mere til med vedvarende energi og Samsø er nu i gang med at ændre den fossile energiforsyning med diesel og benzin, der bruges til opvarmning, færgedrift og transport, til fossil uafhængig energiforsyning.

Omstillingen er dog ikke en garanti for at Samsøs udvikling er bæredygtig, og at der ikke samlet udledes CO2, for det handler også om den samlede kulstofbalance, der indgår i en række processer i landbruget og i samfundet og naturen

Derfor har Samsø Energiakademi med støtte fra Veluxfonden gennemført et modelprojekt, der analyserer Samsø´s samlede bæredygtighed og bestemmer resultatet af alle kulstofprocesser på Samsø i forhold til CO2-udledning. Projektet har udviklet en kulstofmodel og værktøjer til at opstille et udvidet energi– og kulstofregnskab.

Metoden er udviklet og afprøvet af professor Sven Erik Jørgensen og dr. agr. phd. Søren Nors Nielsen.

Bæredygtighedsanalyserne er beregnet på data for Samsø for år 2011 og på foreslåede energiprojekter frem til år 2020.

Resultatet viser at Samsø har stor mulighed for at blive uafhængig af fossil brændsel og samlet blive egentlig bæredygtig.

Kulstofbalancen viser endvidere, at Samsø netto optager CO2 fra atmosfæren og at det bliver muligt at øge denne mængde betydeligt i forbindelse med 2020-energiprojekterne.

Resultaterne af projektet præsenteres af:

  • Søren Hermannsen, direktør for Samsø Energiakademi, adj. professor Aalborg Universitet
  • Sven Erik Jørgensen, dr. Scient. professor emeritus Københavns Universitet
  • Søren Nors Nielsen, dr.agr. ph.d.

Dato: 21. Okt.
Tid: 15:00-17:00
Sted: gæstekantinen på AAU i Sydhavnen, AC Meyers Vænge 15, 2450 København Sydvest. Gå efter opslagene.

For mere information kontakt: Daglig leder Michael Larsen fra Energiakademiet: 2993 2604 eller kd.te1526969205imeda1526969205kaigr1526969205ene@l1526969205im1526969205.

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required