Open Close

Energiakademiet analyserer Samsøs bæredygtighed

Mandag d. 21. oktober præsenterer Energiakademiet forskningsprojektet ”Bæredygtighedsanalyse og Kulstofredskab på Samsø år 2011,” der er udarbejdet i samarbejde med VELUX-fonden.

Resultatet af undersøgelsen er værktøjer til at beregne CO2-udledningen i det totale kulstofkredsløb for Samsø i forbindelse med forskellige tiltag på energiområdet, og til at vurdere hvor bæredygtigt et givent tiltag på energiområdet vil være.

Metoden er udviklet og afprøvet af professor Sven Erik Jørgensen og dr. agr. phd. Søren Nors Nielsen, og sammen med direktør for Energiakademiet Søren Hermansen fremviser de projektet på et pressemøde i Aalborg Universitets lokaler i København mandag den 21. oktober 2013.

Værktøjerne kan blandt andet være med til at gøre begrebet bæredygtighed håndgribeligt, lyder det fra Hermansen.

”Det er svært at omregne vindmøllestrøm til klimaforbedring. Men det er måske lettere at måle kulstofbindinger i jorden og beregne klimabesparelsen,” forklarer han og tilføjer, at det er særligt relevant for Samsø, der har mange landbrug.

Landmændene kan binde kulstof i jorden ved at så efterafgrøder på deres marker, som optager CO2 og sørger for at næringsstofferne i jorden ikke bliver vasket ud i vandmiljøet.

Samsø optager 1764 ton kulstof om året, men beregninger i undersøgelsen viser, at det kan øges til næsten 40.000 ton.

Du kan læse rapporten her:

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required