Open Close

Kom til møde om Fossilfri Ø på Energiakademiet den 18. februar

Klima- og Energiminister Lykke Friis deltog den 1. juli 2011 i åbningen af Samsø som fossilfri ø, der er en langsigtet plan for at gøre Samsø 100 % fossilfrit, og har vakt stor interesse internationalt.

Samsø som fossilfri ø vil komme til at spille en stor rolle i kampen for at Danmark fortsat kan være foregangsland inden for grøn energi. Projektet er faktisk så interessant for regeringen, at det specifikt er nævnt i Energistrategien 2050, som jo udstikker vejen til fossil uafhængighed.

Projektet er en strategi med tre milepæle, der løber frem til 2030, 20 år før resten af Danmark.

Der er der fokus på, at der ikke anvendes fossile brændsler og drivmidler på Samsø, udbygning og etablering af partnerskaber mellem energiforbrugere, forsyningsselskaber, distributører og energiproducenter og en plan for væsentlige besparelser på elektricitets- og varmeforbrug.

”Projektet er allerede rigtig godt på vej, og Samsø kan allerede nu prale af, at have startet mange forskellige tiltag allerede. Samtidig er der i vores strategi lagt op til en massiv indsats på transportområdet, blandt andet ved større brug af elbiler lokalt, en ny LNG færge, og implementering af el, produceret på Samsø, i varmesystemet,” udtaler direktør for Energiakademiet Søren Hermansen.

Den folkelige opbakning man oplever, når man hører om Samsøs strategi, er noget hele Danmark kan lære meget af. Og det er netop med engagement som dette, at vi kan få udviklet energiteknologier og tænke smartere og grønnere, når det gælder udvikling og lagring af grøn energi, samt intelligent energiforbrug.

En udvikling der gavner både klimaet og pengepungen.

Det er derfor vi holder et ”fyraftensmøde” på Energiakademiet tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 16.30 – 18.00, hvor vi vil følge op på hvordan det går i projektet.

Her vil bl.a. kommunen fortælle om de planer der er nået, og hvilke der er i støbeskeen i den næste årrække. Planenergi vil også være til stede og fortælle om de muligheder, der vil være økonomisk rentable, og som vil bringe Samsø tættere på at nå vores fælles mål om at blive fossilfri ø i 2030.

Vel mødt!

Søren Stensgaard – Samsø Kommune

Michael Kristensen – Samsø Energiakademi

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required