Open Close

Lettere adgang til forskere og studerende

Siden energiprojektets spæde start på Samsø i 1997, er der samlet en anseelig mængde dokumenter, video, manualer, fotografier og anden data, der dokumenter succesen og løsningerne på problemerne, der mødt på vejen mod at bliver Vedvarende Energi-Ø. Mere kommer til fra den kommende udvikling mod at blive Fossilfri Ø, og hidtil har det hele været spredt dels på forskellige hjemmesider og til dels i filarkivet på energiakademiet.dk, der er uddateret, og det har været umuligt at søge bredt eller danne sig et overblik. Men det skal være let for forskere, studerende, politikere, erhvervsliv, ildsjæle og hobbyfolk at udnytte og videreudvikle erfaringerne fra energiomlægningen, så den bæredygtige model for energiforsyning bliver standart i stedet for et projekt. Derfor har vi igangsat udviklingen af en ny platform til materialet, der skal digitaliseres, kategoriseres og gøres søgbart, så det er let at danne sig et overblik og attraktivt at videre med. Platformen har fået navnet Energiinstituttet, og den er ved at blive testet af før endelig lancering og brug. Hold øje med Energiakademiet.dk, hvor den endelige dato for release vil blive offentliggjort.

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required