Open Close

Forsker tilknyttet Samsø Energiakademi

Missionen er, at Samsø Energiakademi har etableret et Energi institut. Første skridt er, at vi har etableret et elektronisk arkiv af big data på baggrund af de 14 år som der er arbejdet med praktisk grøn omstilling på Samsø i kraft af øens status som Danmarks vedvarende energi Ø.

Det nye er følgende: At vi vil samarbejder med unge forskere, så vi kan blive dygtigere på, hvad det er vi kan på Samsø energiakademi i en grundforskningskontekst.

Eksempel “Hvad og hvilken betydning har adfærd koblet på teknologi i lyset af Samsøs status som fossil uafhængig i 2030 ” Se vores nye elektroniske arkiv som bærer arbejdstitlen Energi instituttet. Den er ikke færdig og vil endeligt gå i luften 1.8 2014.

Den bliver lige nu testet i vores netværk de næste måneder og vil få både ros og kritik. Energi Instituttet mangler stadigvæk en hel del data eksempelvis hele perioden fra 1998 – 2007 som er ved at blive manuelt arkiveret, da det var en periode hvor ikke alt blev digitaliseret. 

http://arkiv.energiinstituttet.dk 

Cecilie Rebekka Lunden er Cand.Pæd.Psyk uddannet, og er i virksomhedspraktik på Samsø Energiakademi. Hun er ansat til at lave et feltarbejde/forskning der blandt andet vedrører en undersøgelse af mulighederne for at implementerer mere bæredygtig udvikling/bæredygtighed i skoleregi og konkret i undervisningen.

Dette undersøgelsesarbejde skal blive til en fondsansøgning om midler til at kunne etablere et efteruddannelsestilbud for ledelse, lærer og pædagoger i folkeskolen. I dette undersøgelsesarbejde har hun blandt andet interviewet Steen Hildebrandt og Trine Ankerstjerne for at undersøge deres syn på mulighederne ved/i at skabe et efteruddannelsestilbud til folkeskolen der vedrører bæredygtig udvikling og bæredygtige ressourcer.

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required