Open Close

Vil du være med til at beslutte, hvad retningen på bæredygtig omstilling skal være I 2030?

Samsø har et projekthus kaldet Energiakademiet, som dagligt er i kontakt med lokalsamfundet og resten af verden. Samsø som modelsamfund er toneangivende i den globale optik med fokus på bæredygtighed.

Samsø Energiakademi har indgået ét års projektsamarbejde med VELUX Fonden kaldet ”Lokale Pionersamfund” og projektet bliver dit primære arbejdsområde (læs mere om projektet nedenfor).

Energiakademiet søger 2 praktikanter, som vil prøve kræfter med feltarbejde indenfor adfærd. I vil være tilknyttede den dynamiske platform Energiinstituttet, som er et nyt koncept i Energiakademiets plan 2.0. Formålet med praktikken er, at I skal bibringe ny viden i forhold til, hvilken adfærd der er toneangivende i bæredygtig omstilling, f.eks. politik, økonomi og livsstil. Det helt særlige ved Jeres praktikplads er, at I skal indgå i et lokalsamfund på 3750 samsinger.

Som praktikant hos Energiinstituttet får I bl.a. mulighed for at prøve kræfter med:

 • Research
 • Interview og databehandling
 • Udvikling af innovationsmodeller med fokus på politik, økonomi og livsstil
 • Design
 • Organisering og assistance til projektledere

Vi forventer at du:

 • Er i gang med kandidatuddannelse i sociologi
 • Er struktureret og selvstændig
 • Er udadvendt og fleksibel
 • Har stærke engelskkundskaber

Vi tilbyder:

 • Et sjovt, spændende, lærerigt og til tider hektisk arbejdsmiljø
 • Et internationalt arbejdsområde med høj mødeaktivitet og mulighed for rejser
 • Et kæmpe netværk indenfor bæredygtig omstilling
 • Mørke, stilhed og stjerner

Praktikken er i udgangspunktet 37 timer om ugen, men kan tilpasses efter behov. Begge praktikforløb løber fra d. 6. oktober 2014 og tre måneder frem. Praktikken er ulønnet men nogle opgaver vil kunne honoreres. Fri bolig og rejsebefordring tilbydes.

Vil du vide mere om praktikopholdet er du velkommen til at kontakte Malene Lundén på 20964458. Vil du vide mere om, hvad det vil sige at arbejde og forske på Samsø Energiakademi kan du kontakte Irina Papazu, vores tidligere ph.d.-studerende på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet på 29725120.

Send en kort ansøgning med CV og karakterudskrift til kd.te1524653214imeda1524653214kaigr1524653214ene@l1524653214m1524653214 og mærk mailens emnefelt med ”Lokale Pionersamfund”. Ansøgningsfrist fredag 12. september. Ansættelsessamtaler mandag 29. september. Det er en forudsætning at praktikken er meritgivende Samsø Energiakademi skal have dokumentation fra uddannelsesinstitutionen før aftalen om praktik kan indgås.

Lokale Pionersamfund – En guide til bæredygtig udvikling lokalt – med fokus på Software

Samsøs succes som Danmarks vedvarende energi Ø er både nationalt og internationalt anerkendt, og det samme gør sig gældende for det unikke samarbejde mellem myndigheder, foreninger og borgere, der gjorde det muligt at omlægge et samfund til at være 100 % selvforsynende med vedvarende energi.

Men hvordan gjorde foreninger og de civile på Samsø helt præcist? Hvorfor involverede befolkningen sig overhovedet i processerne? Og hvordan kan andre aktører skabe en lignende udvikling/omstilling?

På Samsø Energiakademi erfarer fra både den private og offentlige sektor, fra NGO’ere og fra enkelte aktører en stigende efterspørgsel på praktisk viden omkring det at planlægge og udføre bæredygtige omstillingsprocesser som virker.

Det overordnede mål for projektet ”Lokale Pionersamfund” er at udvikle en elektronisk guide til bæredygtig omstilling lokalt og nationalt med fokus på ”Software”. Vi skal udvikle modeller for social innovation indenfor bæredygtig omstilling med fokus på socioøkonomiske og adfærdsmæssige faktorer. Modellerne vil blive udviklet gennem en aktørdrevet proces og efterfølgende udgivet som en praktisk elektronisk guide som både Energiakademiet og andre aktører kan inkorporere i deres planlægning og udførelse af bæredygtig udvikling og omstilling.

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required