Open Close

Biogas samarbejdet klar til fortsættelse

Implement, et storstilet projekt om biogasudvikling i Danmark, Norge og Sverige blev afrundet i Stavanger den 3.- 5. november, men potentialet er til mere – og et nyt projekt er undervejs med deltagelse af Samsø Energiakademi.

 

Arbejdet i Implement

Implement startede for 3 år siden og der er bl.a. blevet arbejdet med udviklingen af biomassen fra havet, biogas til varmeforsyning og transport, planværktøjer for kommuner, biogasanlæg og rådgivere. Samsø Kommune deltog på afslutningskonferencen med et oplæg om den nye gasfærge og Akademiet præsenterede sin digitale manual om borgerinddragelse, som et element i biogasplanlægningen. http://peopleandbiogas.com

Mere gas på

Stenene på vejen mod fossilfrit samfund er imidlertid først begyndt at blive lagt og der er meget mere at tage fat på indenfor biogas. De tre partnerlande har derfor aftalt at fortsætte med at få “sat gas på” udviklingen og at få biogas indbygget i infrastrukturen og i folks bevidsthed.

Især det sidste skal Energiakademiet hjælpe med til. Det vil sige, at Akademiet egentlig skal være med til at løfte hele området. For enhver udvikling starter inde i folks hoveder.

Akademiet vil fremme biogasudviklingen ved at inddrage – medborgere såvel som projektdeltagerne. I det nye projekt, skal der ikke kun arbejdes med medborgerne, men også med at få den fulde synergi ud af det tværnationale samarbejde. Og så skal der, hvis det står til Energiakademiet, også arbejdes med inddragelsen og formen i selve det daglige arbejde og deltagernes afholdelse workshops m.v.

Det vil både skabe entusiasme og sikre fremdrift på biogasområdet.

 

Implement og WP

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required