Open Close

Grønt omstillingsmøde – med gode råd fra Akademiet

Der var stor interesse, da Dagbladet Information og DR den 12. november samlede op på østjyske græsrødders bæredygtighedsprojekter ved afslutningen af deres kampagne ”Hvad så nu?”. De måtte lukke døren ved 75 og henvise resten til hjemmesiden http://voresomstilling.dk .

Samsø Energiakademi var inviteret til at give gode råd til, hvordan man lykkes med sit grønne omstillingsprojekt. Det gav Trine Balskilde Stoltenborg anledning til at fortælle om entreprenørmodellen kaldet ”Effectuation”, som Energiakademiet har arbejdet med i projektet D2D sammen med bl.a. Ph.d.-studerende fra Holland og Aalborg. Hovedbudskabet var at anvende modellen i opstartsfasen, hvor projektet er præget af stor usikkerhed og se forandringer, uanset deres karakter, som velkomne og lærerige, i stedet for at forsøge at planlægge et mål minutiøst. Det indebærer også at fejre ethvert lille udviklingsskridt, selvom det var i en uventet retning, samt se det som grundlag for nye muligheder.

Processen forklares i følgende tegneklip https://www.youtube.com/watch?v=TIXVe4nEDEE .

I lyset heraf fortalte Flemming Kristensen om Samsø 2.0; Vejen mod fossilfrit samfund.

FullSizeRender-3 kopi

Akademiets indspark gav anledning til god sparring med bæredygtighedsprojekterne, der alle var centreret om fællesskabet, og hvordan det kan flytte noget indenfor områder som bl.a. fødevarer, genanvendelse af storskrald og træplantning. Akademiet gik i kraft af sin rolle som operatør på bæredygtighedsområdet for Kulturhovedstad 2017 i dialog med flere af projekterne om, at de kunne anvende Kulturhovedstaden til at eksponere sig.

Energiakademiets tilstedeværelse gav også anledning til aftale om møde med Information og DR om mulighederne for i fællesskab at løfte hele kampagnen videre, nu den oprindelige projektperiode støttet af Velux fonden udløb. På mødet skal det afsøges, hvad mulighederne er for fortsat at støtte op om de gode bæredygtighedsinitiativer, herunder dem på Samsø, så de kan udbredes og nå ’et niveau højere’ , dvs. gerne få indflydelse på den politiske dagsorden.

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required