Open Close

19 deltagere fra Norden er på Samsø for at lære !

“Kunnskap for bærekraftig udvikling – nordisk et- terutdanning for voksne” er den første fælles nordiske efteruddannelse inden for folkeoplysning og bære- dygtighed, som skal gennemføres i efteråret 2014 og foråret 2015. “Vi snakker meget om den nordiske model, og nu er tiden inde til, at vi deler viden og erfaringer med hinanden til gavn for både den enkelte, lokalsam- fundene, regionen og verden. Ved at kombinere teori med en række af de gode praktiske eksempler lægger vi med efteruddannelsen vægten på at skabe hand- lingskompetencer og ringe i vandet,” uddyber Kirsten Paaby, der samtidig understreger, at der er forskelle i de nordiske lande. Udannelsen vil arbejde bevidst med både de fælles nordiske værdier og forskellighederne, herunder sproget.

Et af de konkrete praksiseksempler, der allerede er en del af efteruddannelsesprogrammet, er Energiaka- demiet på Samsø. Udover omstillingen til vedvarende energi-ø (1997-2007) med udgangspunkt i lokalt ejer- skab, har Malene Lundén, som er den danske partner
i pilotuddannelse, undervist tusindvis af folkeskole- og gymnasieelever i vedvarende energi og bæredygtig udvikling. “Energiakademiet er med til at etablere den fælles nordiske efteruddannelse, fordi vores erfaring er, at der er i høj grad er brug for både tværsektori-
elt samarbejde og samarbejde mellem formelle og uformelle uddannelsestilbud indenfor bæredygtig udvikling. I de nordiske lande har vi en tradition for og et forspring i forhold til forenings- og ytringsfrihed, demokrati og borgerinddragelse – kort sagt ‘commu- nity power’ – i forhold til mange andre lande. Dermed har vi også et større ansvar for udviklingen mod et mere bæredygtigt samfund. Og ved Energiakademiet har vi en unik viden om og erfaringer med det mindset, der skal til, og vi deler gerne,” siger Malene Lundén, der er ansvarlig for folkeoplysning og vidensopkvalifi- cering indenfor bæredygtighed ved Energiakademiet.

Læs artiklen om den nye pilot uddanelse Green Growth the Nordic Way:
www.nordicway.org som kilde. 

Programmet på Samsø

Nordisk Pilot projekt program

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required