Open Close

Cirkulær Ø og Økonomi

Region Midtjylland har for alvor sat Cirkulær Økonomi på dagsordnen, og Samsø Energiakademi deltog onsdag den 26. november på et møde, hvor ambitionen var at formulere et Cirkulær Økonomi City Charter de midtjyske borgmestre skal underskrive.

Stærke kræfter var hentet ind fra USA; Ken Webster, Chief of Innovation, fra Ellen MacArthur Foundation klædte deltagerne på og perspektiverede den danske diskussion. Ellen MacArthur Foundation arbejder for at inspirere virksomheder og beslutningstagere til at basere sig på og fremme cirkulær økonomi.

Cirkulær økonomi adresserer ressourceknapheden ved at søge at lukke materialekredsløbene på det teknologiske og biologiske område. Cirkulær økonomi udfordrer forretningsmodeller og måder at organisere samarbejder på – og giver grobund for innovation og helhedsorienteret tænkning.

Samsø er med sine mange grønne omstillingstiltag på mange måder allerede en Cirkulær Ø, men inspiration og læring er altid fremmende for målet. Og med flere nye partnerskaber kan Samsø nå transitionen endnu hurtigere; fx endemålet fossilfri ø.

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required