Open Close

Skumringsmøde

Strandengene er i fare. Med risiko for en stigning af vandstandene i havene vil Strandengen som er den natur der er i det flade forland ud mod havet med al sandsynlighed forsvinde.

Naturstyrelsen og Miljøministeriet har planer om at søge EU LIFE programmet for finansiering af de omkostninger der følger med at lave en fredning. Lodsejere og interessenter skal kompenseres og processen skal planlægges og struktureres. Det koster alt sammen. Men hvad sker der så? Det kan du få mere at vide om på borgermøde på akademiet hvor Medarbejdere fra Naturstyrelsen sammen med naturafdelingen ved samsø kommune orienterer.

Som en interessant side effekt kommer Besser made naturligvis på tale i denne sammenhæng. Samsø har tidligere haft store planer om at lave et sammenhængende naturprojekt for genopretning af maden og det naturlige delta ved Sørendens udløb i fjorden.

Nu da Samsø kommune har kloakeret Tranebjerg og opland, er vandet i Sørenden renere end før og der kan måske øjnes en mulighed for at snakke om de mange penge der hvert år bruges til at pumpe Sørendens vand ud i kattegat i stedet for at risikere forurening fra fjorden.

I forbindelse med fredning af Strandengene kunne man drømme om at få snakken om Besser Made i spil igen.

Men det kræver at vi mødes og ser på sagen fra alle sider. Det sker mandag den 16 klokken 16 på Energiakademiet

Flattr this!

1 comment

  1. Frank Menger Frank Menger siger:

    RT @EnergiAkademiet: Nyt på Energiakademiet.dk (translation available): [:en]Skumringsmøde[:] – http://t.co/uehEZcYuIv http://t.co/mgZrXN98…

Leave a comment

All fields marked (*) are required