Open Close

Danske og udenlandske studerende vil bæredygtig udvikling på Samsø

Af projektleder Malene Annikki Lundén og Ea Svenning Zimmer

”Samsø Energiakademi, har skabt et fyrtårn, som folk fra hele verden ønsker at komme og være en del af. Studerende som vil komme til Energiakademiet i længere tid, vil være gode ambassadører for Samsø i den store verden og det vil få stor PR-værdi for Samsø og tiltrække flere udenlandske familier til øen” udtaler Susanne Hesseldal, ejer af Hotel og Mad huset ”RumogRooms” i Brundby.

Studerende har stor interesse for Samsø

Samsø Energiakademi (E.A.) har de seneste år sat et større fokus på uddannelse. I 2012 udformede E.A. en ny strategi som går under navnet Samsø 2.0, hvor kapacitetsopbygning indenfor bæredygtig udvikling danner rammen for vores uddannelsesspor. Vi har bl.a. etableret et partnerskab, der løber over de næste 5 år, med Ålborg Universitet (AAU), hvor vi modtager en årlig bevilling. Dette indebærer at E.A. holder forelæsninger om bæredygtig udvikling og lokale borgerinddragelsesprocesser på AAU, hvilket bidrager til at vi modtager mange henvendelser fra studerende som ønsker at komme til Samsø på feltarbejde. Vi må desværre afvise mange på grund af manglende kapacitet, og andre melder fra når de finder ud af hvad det har af økonomiske omkostninger, at bo på øen. 

Der opsøges viden om VEØ-projektet

Energiakademiet har nu samlet viden og ”big data” omkring udviklingen fra 1997 til i dag og har derfor iværksat et online Energi Institut. Vil du vide mere kan du besøge læs mere på

De universiteter eller studerende der finder midlerne, kommer for at undersøge historien om tilblivelsen af Danmarks Vedvarende Energi Ø. De vil alle gerne interviewe ildsjælene og aktører bag projektet, samt undersøge om den gode historie om Samsø som bæredygtigt modelsamfund er rigtig. Energiakademiets undervisningsafdeling har igennem syv år haft ca. fire individuelle studerende om året fra hele verden. I alt 24 studerende. Derudover afholder E.A. rigtig mange forelæsninger og workshops for studerende rundt om i hele verden. Derfor behøver E.A. ikke at have en salgsafdeling, for at tiltrække flere studerende. De forskellige universiteter snakker sammen og anbefaler E.A., som praktikdestination. Derfor stiger henvendelserne hvert år.

Fra endagsoplevelser til længerevarende modul-undervisning på Samsø Energiakademi: Udover de årlige praktikanter, har E.A. i efteråret 2014 afviklet tre større forløb med grupper af studerende fra hele verden. Det ene forløb var 21 studerende samt lærere med deres familier fra Maine, USA. De tilbragte fire uger på Samsø. De boede på Ballen Camping, de lejede cykler og brugte de lokale brugser, bagere, fiskehandleren og meget andet. Det må siges at være turisme og oplevelsesøkonomi i en ny form, som er godt for hele øen og for fælleskabets omsætning rent økonomisk.

Susanne Hesseldal fortæller  Jo flere Energiakademiet underviser, jo mere PR vil det give. Jeg mødte en Hollandsk familie til en fest i Danmark. Næste dag skulle de på ferie til Samsø, fordi deres børn havde læst en artikel om Samsø som Vedvarende Energi Ø i deres skole. Det havde optaget børnene meget og de havde snakket meget om det, så familien tog på ferie til øen. En god historie, som gav 3 overnatninger for en familie i højsæsonen.”

Fagturismen er godt for den lokale økonomi

Samsø er attraktivt for fag-turister, fordi øen demonstrer det virkelige og praktiske eksempel på bæredygtighed. Det, at vi på Samsø udvikler tilbud og ophold med kvalitativt indhold gør, at vi som ø forsat er attraktive for mange forskellige mennesker ude i verden. De studerende har haft forskellige akademiske grader og forskellige opdrag i forhold til deres opgaver. Personalet på E.A. servicerer og udvikler undervisningen til universiteterne og de studerende, så de lærer hvordan Samsø som samfund virker. De studerende lejer bolig på øen, køber ind i de lokale forretninger. De går ud og spiser på de lokale restauranter og måske går de endda i biografen. De sejler med færgen til og fra fastlandet. Det vil sige, at aktiviteten omkring de studerende gør godt for mange forskellige erhverv på Samsø.

Susanne Hesseldal afslutter: ”Jeg syntes at Energiakademiet trækker rigtig mange fag turister til Samsø. Energiakademiet er gode til at tilrettelægge disse kurser, så de ligger udenfor Samsø’s højsæson, hvilket passer fint ind i øens rytme, når der skal findes overnatning. Så i dag er Energiakademiet med til at fylde hoteller og restauranter i lavsæsonen. Det er også mit indtryk at Energiakademiet er gode til at fordele deres arrangementer ud over øen, så der falder noget af på alle” 

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required