Open Close

Samsø Award giver bæredygtige projekter en lys fremtid!

I denne måned blev den såkaldte Samsø Award for første gang uddelt. Samsø Awarden er udviklet i samarbejde med Lund Universitet, Aalborg Universitet, Samsø Energiakademi og D2D, der som del af et EU program har partnere i Holland, Danmark, Storbritannien, Tyskland og Belgien. Awarden har til formål at danne ramme om et fællesskab, hvor projekter, som tilbyder miljømæssige, sociale og økonomiske gevinster til lokalsamfundet, stilles til skue. Alle dette års nominerede projekter blev udråbt som vindere og tildelt eksperters råd til udvikling og udbredelse.

Målet med denne Samsø Award er bl.a. at identificere og anerkende lokalt forankrede ideer og projekter, som ansporer bæredygtig transition, udviser en langsigtet vision, bidrager til lokal udvikling indenfor fællesskabet og som omfatter social, økonomiske og miljømæssige fremskidt.

Hvorfor en “Samsø” award?

Det, der har været med til at gøre Samsø bedrifter unikke, er den passion og det engagement som både projektledere, men især fællesskabet som helhed, har udvist. Det er dette engagement, der skaber grobund for Samsøs fremtidige succes, og som anerkendes i form af en Samsø Award. Samsø er et eksempel på hvordan et lokalsamfund kan anspore forandring og udvikling – i Samsøs tilfælde mod et fossilfrit samfund.

Og vinderen er…

Den internationale jury valgte tre vinderprojekter:

  • “Windpower as a development tool for life in the town of Hvide Sande”

Dette vindenergiprojekt fra Ringkøbing-Skjern kommune nyder stort lokalt engagement. Projektet er ejet af en lokal forening, som bl.a. er med til at sikrer udviklingen af fiskerlandsbyen Hvide Sande. Projektet har desuden inspireret flere andre kommuner i Danmark http://www.hvidesande.dk/hvide-sande/de-tre-vindmoeller-i-hvide-sande

  • “Green Valley Flyinge”

Projekt har en grøn vision, som forbinder lokalt med globalt, land med by, forskning med praktik og mennesker og teknologi. Målet er at udnytte overskydende energi gennem stier og spor i f.eks. bæredygtigt byggeri, fossilfri energi, lokal madproduktion i drivhuse, genbrug, rent vand, landbrug mv. – og herigennem skabe bæredygtige stier, hvor produkter og services udvikles og testes. http://www.flyinge.nu/fu/fou.html

  • “Zero waste for the town of Tversted”

Dette projekt demonstrerer, hvordan lokale entusiaster kan drive et samfund fremad mod en bæredygtig affaldskultur. Projektet har resulteret i en større bevidsthed om genbrug og forebyggelse af affald, indsamling af genanvendelige materialer og at mere end 80 % af husstandene stoppede med at modtage trykte reklamer. Projektet har desuden inspireret landsbyen Tversted til at promovere sig udadtil og inspireret andre, større byer til at udføre lignende projekter. https://www.facebook.com/nulskrald?fref=photo

Komiteen for Samsø Awarden er allerede i gang med at finde nye projekter, som skal anerkendes og hjælpes fremad.

Er du interesseret I at vide mere om Samsø Award, så kontakt Søren Hermansen, Samsø Energiakademi.

Flattr this!

2 comments

  1. RT @EnergiAkademiet: Nyt på Energiakademiet.dk (translation available): – http://t.co/HY5E2CqONz http://t.co/JyyTGpuiMM

Leave a comment

All fields marked (*) are required