Open Close

15 ECTS sætter standart for Energiakademiet.

De Nordiske lande har gennemført første kursus i at kunne efteruddanne i bæredygtig udvikling for voksen undervisere, kurset giver 15 ECTS.

Læs mere her

Aspiranterne kommer fra mange branche miljøer og uddannelses sektorer som et solidt repræsentativ fra hele Norden. 6 Danske deltagere var med på første forløb i 2014 0g 2015. En af deltagerne skiftede job, og fik nyt job på gården Søvind, som ansættelses udvalget nævnte at hendes kursus fra Nordisk pilot var afgørende.

Samsø Energiakademi er seriøst på vej til at omstille alt den erfaring som er opnået via øens status som Danmarks vedvarende energi Ø, sammen med dette uddannelses forløb som i Nordisk term hedder  ”Kunnskap för bærkraftig utvikling” läsåret 2014-2015, er et uddannelses modul du kan kople på din erhvervs erfaring i fremtiden.

Nordisk pilot er evalueret sammen med Århus Universitet og den sikring gør at efteruddannelsen er aktuel og fokusere på det der giver det bedste afkast for deltagerne.

Se partnerskabet

Målet med med Nordisk Pilot Projektet er at gøre den permanent  og derfor er den med stor glæde at Nordisk Ministerråd har givet tilsagn til at Piloten sættes i gang med stor bevågenhed på evalueringen og at synliggøre hvordan uddannelses modulet kan gøres permanent.

Læs om baggrunden

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required