Open Close

Hvad er den fjerde sektor ? Skal vi invitere nogle til Samsø som ved noget om emnet ?

Er du nysgerrig, så kontakt os på Energiakademiet, så kan vi i fælleskab sætte et aftens møde op, om dette her fænomen og invitere nogle af dem som har iværksat tænketanken om den fjerde sektor.

I denne her kommende nyhed vil vi kigge nærmere på et ældre fænomen, som kommer og går. Fænomenet lige nu kaldes den fjerde sektor. Min anke og opmærksomhed, er om det er en funktion eller en form for ny innovation. Hvad kan og skal vi med denne nyorientering med en ny sektor, og er det en ny fællede.

Energiakademiet er nysgerrig på hvad der kan læres og en status på når man skaber en ny sektor, er den så endnu et barn som vokser op i liberalismens solside. Hvilken af disse 3 sektorer kan skabe balance, så vi tjener fælleskabet. Vi ved ikke om en fjerde sektor kan genoprette balancen. Vi tror at den frivillige sektor skal blive bedre til at give sig selv et navn eller overskrift som er dækkende og den skal blive klogere på hvem der er til stede og hvor mange de er. Derfor vil vi gerne HER, omdøbe den 3 sektor friviligheds/ngo sektoren til flertals sektoren, som vi syntes rammer langt bedre end frivillig eller NGO sektoren.

Vi er nød til at starte med at beskrive at samfundet i den her kontekst som deles i 3 sektorer, som beskrives som offentligt, private, ngo/frivillige. Når vi kigge på den fjerde sektor er det alle tre sektorer som arbejder mod eller med hinanden.

Pointen er, at fremtidens økonomiske og ressourcemæssige spilleregler er fundamentalt anderledes end industrisamfundets, og vi er derfor nødt til radikalt at ændre den måde, vi producerer, bor, rejser, uddanner og forbruger på.

Samsø Energiakademi deltog den 4.2 2016 til et 4 timers møde som skulle kortlægge, definere og se på hvad den fjerde sektor indeholder. Vi var inviteret til at fortælle om Samsøs arbejde med grøn omstilling igennem 17 år. Samsø Energiakademi kan kalde sig en fjerde sektor organisation. Det kan vi B.la fordi definitionen af fjerde sektor organisation er at den tjener flere formål og bundlinjer ikke kun er profitskabende, men også almennyttig.

Ved at flytte energiforsyningen til udelukkende at komme udefra til at blive et lokal anliggende for borgerne på Samsø at organisere sig i andels projekter som vindmøller og fjernvarme, formåede samsingerne at styrke økonomien og skabe flere arbejdspladser og frem for alt at undgå afhængighed af udenlandske interesser. Fællskabets interesser fremmede den enkeltes lyst til at deltage. Og der var plads til både forretningsfolk og private borgere i anlægs investeringerne. Andels ejerskabet er en slags fjerde sektor.

Det var sund fornuft og en fremtidssikring af at man lokal politisk ville omstille Samsø til at være uafhængig af fosile brændsler i 2030. En andet mål blev at Samsø reducerede den enkeltes C02 aftrykket markant i forhold til resten af Danmark. Den grønne omstilling på Samsø handlede ikke om at redde miljøet, men om at skabe arbejdes pladser, bedre økonomi og nye mål for Samsø som et levende Samfund.

Hvem stod bag invitationen.
Alternativet og Spark inviterede til rundbordssamtale med titlen ‘Den fjerde sektor’. Fokus var at stille skarpt på det, der går under betegnelsen ‘4. sektor’ – og som dækker over organisationer i spændingsfeltet mellem privat, offentlig og frivillig sektor, som arbejder for at organisationen både er økonomisk bæredygtig og påvirker samfundet i en positiv retning.

Nille Skalts fra SPARK, Uffe Elbæk og Rasmus Nordqvist fra Alternativet er blevet inviteret til at deltage i ‘4th Sector Advisory Counsil’ – et globalt ekspertråd der i samarbejde med ‘Fourth Sector Networks’, ‘Urban Institute’s Centre of Nonprofits and Philantrophy’ og ‘The B Team’ arbejder på en international kortlægning af den fjerde sektor.

Formålet med rundbordssamtalen d. 4. februar på Christiansborg var at samle centrale aktører, til at debatere og identificere om der i Danmark er organisationer i dette krydsfelt og som vil være centrale interessenter i forhold til den indsigt, som dette imitativ ønsker at belyse, med henblik på at skabe interesse for og involvering i dette 4th Sector Mapping Initiative.

Hvad skal en fjerde sektor organisation kunne for at kalde sig det.

Et af svarene findes måske i den spirende 4. sektor, som er ved at vokse frem i rummet mellem henholdsvis den private, offentlige og frivillige sektor. Denne samfundssektor dækker over en mangfoldighed af nye typer virksomheder og organisationer, som både agerer på markedsøkonomiens præmisser, men samtidig har det fælles bedste for øje (et givet økonomisk overskud går tilbage til det lokalsamfund, virksomheden er en del af). Den fjerde sektor er en fællesbetegnelse for en mangfoldighed af organisationer, der befinder sig i spændingsfeltet mellem den private, offentlige og frivillige sektor.

Her er artiklen fra Henry Mintzberg om den plurale sektor Han skriver bl.a. “If the private sector is about individual ownership and the public sector is about collective citizenship, then the plural sector is about shared communityship.”

Artikel om flertals sektoren

Info om den 4 sektor på

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required