Open Close

Biogas på Samsø – en del af et cirkulært ressourcesystem

Et sådant anlæg vil kunne forsyne den nye færge på vestruten og vil endvidere give mulighed for at kunne udvikle den tunge landtransport som busser og lastbiler, så de kører på fossilfrit brændstof. Et vigtigt skridt på vejen til at blive en fossilfri ø.

Se https://energiakademiet.dk/skal-samsoe-have-et-biogasanlaeg/

Projektet har god synergi med Akademiets internationale arbejde i bl.a. Implement-projektet – og endvidere sammenhæng til den kortlægning af spildevand og ressourcer der for tiden foretages på nordøen i Challenge Water-projektet. Ved at samtænke disse projekter kan der på Samsø skabes et cirkulært system for affald, ressourcer, sekundavand, fødevarer, energi og brændstof.

Se http://www.challengewater.org/

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required