Open Close

En guide til lokale pionersamfund

Af Projektleder Malene Annikki Lundén
Kategori: Uddannelse

Velux-projektet, som Samsø Energiakademi fik bevilliget i 2013, er en fjer i hatten. Projektet er spændende og nødvendigt for, at Samsø Energiakademi forsat kan blive klogere på, hvordan udviklingen på Samsø har virket og forsætter med at virke. Alt dette giver merværdi for rigtig mange områder af lokalsamfundet. Energiakademiet og Velux har en stærk tro på, at guiden vil fremme stabiliteten i arbejdet med Samsø som modelsamfund for bæredygtig udvikling og målsætningen om at udfase fossile brændsler i 2030.

Samsingerne får ting til at ske – og det har gjort Samsø kendt i mange dele af verden. Velux-projektet skal undersøge og udvikle de afgørende greb, der har motiveret de lokale pionerer og ildsjæle, som har været afgørende for Samsøs bæredygtige omstilling. Hvordan har disse to arketyper kommunikeret, og hvilke tillidsfulde procesværtøjer har skabt denne positive kultur?

Vedvarende Energi Ø-projektet, som startede i 1997, blev gennemført på grundlag af den daværende gældende nationale lovgivning, tilgængelig, godkendt teknologi, og bevillinger som var til rådighed for alle i Danmark. Man kunne derfor spørge, hvorfor der ikke i andre samfund var ildsjæle og pionerer, der fik iværksat en lignende proces som den Samsø gennemgik? Ca. 70 % af samsingerne har investeret egne penge i fællesprojektet Samsø som Danmarks vedvarende energi Ø – men hvad var det, som fik samsingerne til at investere i grøn teknologi?

Samsø omstilling som Vedvarende Energi Ø har skabt både midlertidige og varige jobs, der er så afgørende for, at et lille samfund som Samsø kan kalde sig forkants-Danmark. Samsø er et modelsamfund, som mange gerne vil lære af.

Samsø har via den bæredygtige omstilling udviklet en realistisk og opløftende tro på fremtiden. I Velux-projektet undersøger vi netop lokalsamfundet. Hvad har været fremmende for den enkeltes beslutningsdygtighed? Hvor meget er personligt lederskab? Hvor meget er teknologi? I de mange positive spiraler af Samsøs bæredygtige omstilling har Energiakademiets projektledere skabt en lang række af sideeffekter – sideeffekter som ikke var beskrevet i den første energiplan eller den tidligere kommuneplan fra 1998. Denne ”innovation” har i dag udviklet sig til økonomisk afkast i andre dele af Samsøs erhvervsliv. Lidt forenklet kan man sige, at Energiakademiets sideprojekter kan gøre 1 kr. til 3 kr. Det er da ikke så ringe!

I 2001, før Energiakademiets bygning blev til, havde det daværende Samsø Energi- og Miljøkontor ca. 580 besøgende. Dengang var der ingen, der havde troet, at antallet af besøgende 14 år senere skulle var steget med 500 %, så der i dag er over 3000 besøgende både sommer og vinter.

Velux-projektet vil med afsæt i Samsøs mange erfaringer og resultater af de seneste 17 års udvikling på øen udvikle ca. 8 historier eller cases. Disse cases vil indeholde film, artikler og infografik, der på en visuel måde forenkler et kompliceret budskab, f.eks. samsingernes CO2 aftryk i forhold til resten af danskerne. Hvordan kan det være, at beboerne på Samsø er den del af befolkningen, som har udskiftet flest oliefyr?

Hvilke sociale og adfærdsrelaterede faktorer har spillet ind i forhold til ledelsen af f.eks. borgegrupper? Hvad er succeskriterierne, som hele verden kan tage ved lære af? Læs en af historierne fra guiden om Samsø Golfbane som pionerprojekt med greenkeeper og ildsjæl Thomas Pilkær.

Lundén, M.

(2015)

Green Green Green — Grøn, Grønnere, Grønnest.

Grøn, Grønnere, Grønnest.

[img]

Preview


English | Text (Green, green, green)

Golfbane%20artikel%20engelsk_online.pdf

Download (188kB)

| Preview

  [img]

  Preview


  Danish | Text (Grøn, Grønnere, Grønnest)

  Golfartikel_dansk_online.pdf

  Download (185kB)

  | Preview

    Abstract

    Energy-saving and eco-friendly initiatives make Samsø Golf Club a pioneer in its field – In Denmark as well as abroad. Meet the Chief Green Keeper, Thomas Pihlkjær, who is eager to try out new solutions, while enjoying the nature around him. — Thomas Pihlkjær, chefgreenkeeper, er ildsjælen bag de energi- og miljøvenlige løsninger på Samsøs golfbane. Soldrevne golfvogne og greensklippere, får, mikrokløver og hønsemøg er nogle af de tiltag, som gør Samsø Golfklub til pioner i branchen – både i Danmark og på verdensplan. Og selvom den grønne omstilling også ind imellem er udfordrende, er Thomas Pihlkjær ikke til at standse. Han brænder nemlig for sagen. “Jeg har en god fornemmelse i maven hver dag, fordi det, vi gør, også er til gavn for naturen. Min passion for udvikling gør, at jeg hele tiden tænker over det næste skridt, og jeg synes, det er spændende at være foran og have noget væsentligt at fortælle om,” siger han.

    Item Type: Article

    Creators:Lundén, M.
    Projects:Sustainability — Bæredygtighed
    Date Deposited:06 Feb 2015 08:30
    Last Modified:11 Feb 2015 07:57
    URI:http://arkiv.energiinstituttet.dk/id/eprint/512

    Actions (login required)

    View ItemView Item

    Find på Energiinstituttet

    Som en del af guiden udvikles 3 nye samfundsmodeller, som lige nu testes af forskellige målgrupper i det danske samfund. Modellerne er et værktøj som mange af vores partnere har efterspurgt, og de skal efter planen kunne anvendes som ramme for andre bæredygtighedsprojekter.

    inUndersøgelsen og bearbejdningen af Samsø Energiakademis data i Velux-projektet vil tage udgangspunkt i tidsperioden 1997 til 2030 og vil således dække både før – under – efter i et spænd på 33 år. Energiakademiet afvikler dele af undersøgelserne med de aktørdrevne procesmetoder og procesværktøjer, som fra starten har været anvendt i VEØ-projektet og som stadig benyttes i tæt samarbejde med lokalbefolkningen. Det virker! Aalborg Universitet vil desuden validere data i samarbejde med Energiakademiet og levere en videnskabelig artikel som en af de 8 historier/cases til guiden.

    Velux-projektet afsluttes den 1.1 2016. og der afholdes to workshops i Århus og København hvor netværk og partnere vil blive inviteret til fernisering og fejring. Energiakademiet vil til den tid stå med en fysisk guide som både Energiakademiet og vores aktører kan bruge i deres arbejde. Guiden vil indeholde ny viden om Samsøs succes som Danmarks vedvarende energi Ø og Samsø som modelsamfund i forhold til udfasningen af fossile brændsler. Den praktiske guide vil ligge som open source og således være til fri afbenyttelse på nettet og på Energiinstituttet.

    4 grunde til, at Energiakademiet ønsker at udarbejde denne guide:

    • Sikre og systematisere Energiakademiets viden i en tilgængelig og praktisk brugbar guide
    • Kvalificere viden og finde de afgørende historier, som belyser hvad der virker i lokalområdet. Identificere hvilke succes kriterier og ny viden som andre samfund efterspørger og kan lære af
    • Koble praktisk og akademisk viden om bottom-up tilgange til bæredygtig udvikling
    • Ny viden i et brugbart design som Samsø Energiakademi og dets medarbejdere kan kapacitetsopbygge ind i formidlingen af Samsø som modelsamfund for bæredygtig udvikling

    Flattr this!

    Leave a comment

    All fields marked (*) are required