Open Close

Next Practice Testemonies

Hermansen-youtube

The Energy Academy conference “Next Practice Meeting” dealt with the next steps concerning the islands energy transformation.

Watch and listen to some of their testimonies here.

Henrik Lund:

Søren Hermansen:

Iida Tetsunari:

Tim German:

Tor Nørretranders:

Voxpop 1:

Voxpop 2:

Flattr this!

4 comments

 1. Jimmy Flindt says:

  Hej Samsø Energiakademi,

  Til orientering fremsendes information om mulighederne for anvendelse af vedvarende energi som sol og vind til fremdrift af fremtidens skibe, som jeg tror kunne være interessant for brugerne af Samsø-færgerne også til markedsføringsmæssig øjemed, når det gælder mulighederne for anvendelsen af VE til transporten til og fra Danmarks førende VE-Ø, til orientering følgende nyheder fra klimabevægelsens nyhedsbrev:

  Stena Line først i verden med vindkraft på færge

  Passagerfærgen Stena Jutlandica har fået installeret to vindkraftværker, der fremover skal levere strøm til passagererne på overfarten Frederikshavn-Göteborg. Færgeoverfarten Frederikshavn-Göteborg bliver i fremtiden mere grøn. Stena Line har netop installeret to vindkraftværker i stævnen af færgen. Det sker som et led i selskabets Energy Saving Programme, hvor man, udover de to vindkraftværker, driver 200 projekter, der alle skal være med til at forbedre miljøet.

  Vindkraftløsningen er baseret på to turbiner, der monteres på fire meter høje master i forenden af færgen. De to turbiner skal producere strøm til færgens el-net. – De to turbiner vil tilsammen producere ca. 23.000 kWh per år, hvilket svarer til fire husstandes årsforbrug. Strømmen skal blandt andet bruges til at holde lyset tændt på færgens bildæk, siger Robert Åkerlund, Direktør i Technical & HR hos Stena Line. Da de to vindturbiner er placeret i forenden af færgen vil de også være med til at reducere luft-modsstanden. Det får betydning for Stenas Lines forbrug af olie. Her taler man om en årlig reduktion på mellem 80 og 90 tons. – Det svarer til 28 husstandes forbrug af olie til opvarmning i et år, fortæller Robert Åkerlund.

  http://www.energy-supply.dk/article/view/65505/stena_line_forst_i_verden_med_vindkraft_pa_faerge?ref=newsletter&nls=fe77e201

  se desuden artiklen

  “Færge med vindmøller på fordækket” fra Nyheder P4 (dr.dk) den 22.juni 2011:

  http://www.dr.dk/P4/Nord/Nyheder/Frederikshavn/2011/06/22/145657.htm

  “Ny slags skibspropeller gør danske skibe mere effektive” fra Ingeniøren tirsdag den 14. juni 2011:

  http://ing.dk/artikel/119937-ny-slags-skibspropeller-goer-danske-skibe-mere-effektive?utm_medium=email&utm_source=nyhedsbrev&utm_campaign=ingformiddag

  Ovennævnte artikler dokumenterer efter min opfattelse, at selv relativt beskedne investeringer i nye miljøvenlige teknologier kan vise sig at være ret fornuftige både ud fra et miljømæssigt og et driftsmæssigt synspunkt. Måske Samsø Energiakademi skulle overveje at arbejde for installation af 2 små vindmøller i forstævnen på Samsøfærgen til at nedsætte driftsomkostningerne til olie?

 2. Stensgaard says:

  Færgerne til og fra Samsø udgør ca. 35% af vores energiforbrug til transport.
  Derfor er omlægning af færgerne til at køre på fossilfrie drivmidler meget højt på Akademiets dagsorden. I Samsøs nye Masterplan for Fossilfri Ø er det planen at at færgerne skal køre på biogas produceret på Samsø.

  Rederiets nye færge M/S Samsø er forberedt til – efter en mindre ombygning – at kunne køre på gas.

 3. Jimmy Flindt says:

  Tak for svaret Søren Steensgaard!

  En omlægning af Samsøfærgen til at sejle på biogas produceret på Samsø lyder da til at være en rigtig god idé og forudsat al biogassen til færgedriften er produceret på Samsø eller i nærheden af Kalundborg eller Århus kan vel nærmest betegnes som CO2 neutral færgedrift, som helt sikkert er langt mere miljøvenlig end den diesel- eller fuelolie, som normalt bruges til færger.

  Jeg håber dog ikke, at omlægningen af færgedriften til biogas helt udelukker potentialet i at udnytte de vedvarende energikilder (sol og vind mv) som hjælp til driften som f.eks. montering af 2 små vindmøller i forstavnen, som beskrevet i artiklen fra Nyheder P4 den 22. juni 2011,

  http://www.dr.dk/P4/Nord/Nyheder/Frederikshavn/2011/06/22/145657.htm

  citat
  “De to vindmøller står rederiet i en million svenske kroner. De ventes tjent ind på kun otte måneder”, jf sidste afsnit i nyhedsmeddelelsen, da der tilsyneladende jo ikke er tale om en voldsom stor investering, som formentlig hurtigt vil være tjent ind i besparelserne på olie eller biogas.

  Desuden tror jeg at det kunne have stor markedsføringsmæssig værdi for Samsø Energiakademi at promote udnyttelsen af de vedvarende energikilder som hjælp til fremdriften af Samsøfærgerne både for Samsø som Danmarks førende VE-Ø og for fremtidens maritime transport, fordi jeg tror det rummer et enormt potentiale både med hensyn til nye virksomheder, nye jobs og sund økonomi mv for dansk skibsfart, hvis nogen er villig til at investere i denne udvikling i Danmark.

  Jeg benytter desuden lejligheden til at henvise til den australske sol- og vinddrevne turistfærge Solar Sailor, der benytter både sol- og vind til fremdriften http://www.solarsailor.com.au/ .

  Mvh,
  Jimmy

 4. Jimmy Flindt says:

  Jeg har tidligere den 02-11-2011 oplyst om besparelserne på olie, og hermed driftsomkostningerne, ved montering af 2 små vindmøller i forstavnen på Stena Lines Frederikshavn-Göteborg færge, og ønsker blot gøre opmærksom på, at der findes flere modeller af vertikale vindmøller, jf således artiklen:
  http://www.folkecenter.net/dk/news/fc/vertikale-vindmoeller-paa-folkecenteret/

Leave a comment

All fields marked (*) are required