Open Close

Some knowledge about Samsoe Energy acedemy 2.0 strategy ” Green education”

Flattr this!

1 comment

  1. Jimmy Flindt says:

    Det er et rigtig god strategi med at tilbyde unge en “grøn” uddannelse inden for energieffektivitet. Af samme grund kunne man håbe at, danske statsinstitutioner ville gøre en større indsats “grøn” jobsskaelse for at imødekomme nogle af intentionerne i Rio+20 aftalen, så resten af Danmark så hurtigt som overhovedet muligt bliver fuldstændig CO2 neutral, så hele landet overfor omverdenen kom til at stå som et godt eksempel, og især hvis den grønne omstilling i Danmark kom til at medføre sund økonomi, nye virksomheder, nye arbejdspladser og jobs indenfor nye miljøvenlige teknologier. Jeg er ikke i tvivl om, at de tekniske muligheder eksisterer, men det vil kræve politisk mod at fremskynde den grønne omstilling i Danmark indenfor en relativ kort periode, men desværre og alt for ofte synes danske politikere passive, selv på områder, hvor de rent faktisk kunne gøre noget, jf f.eks. mine indlæg på Ecoprofile den 23-01-2012 og 05-02-2012:
    http://www.ecoprofile.dk/thread-2512-Statslige-institutioner-bor-ga-foran-i-gron-jobskabelse.html#19828
    Samsø synes at vise vejen for resten af Danmark!

Leave a comment

All fields marked (*) are required